XXX sesja Rady Miejskiej w Mrozach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2017

W dniu 29 czerwca odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Jej głównym tematem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2016 rok oraz udzielenie Burmistrzowi Mrozów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Zanim jednak doszło do podjęcia uchwał w powyższych sprawach, pan Przewodniczący udzielił głosu pani Alinie Kozińskiej-Bałdyga, która przybyła na sesję, aby namówić Radę Miejską do podjęcia działań mających na celu umożliwienie dalszego funkcjonowania Niepublicznej Szkole Podstawowej w Lipinach, prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Rady o przekazanie w formie darowizny lub na wieczyste użytkowanie budynku szkoły wraz z terenem przyszkolnym. Wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali pan Burmistrz, przedstawiciele pracowników szkoły oraz pani Prezes Stowarzyszenia.

Następnie zebrani na sesji wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa:

- publicznego, które omówili: Komendant Komisariatu Policji w Mrozach – podinsp. Leszek Murawski oraz dzielnicowy gminy Mrozy – st. asp. Janusz Chmielowski,

- przeciwpożarowego, które omówił Komendant Gminny OSP RP – pan Kazimierz Osiński.

W dalszej części sesji podjęte zostały uchwały dotyczące budżetu gminy na 2017 r. oraz zbycie nieruchomości gruntowych w Guzewie, Małej Wsi i Mrozach. Rada Miejska zdecydowaną większością głosów udzieliła Burmistrzowi Mrozów absolutorium za 2016 rok. Z treścią wszystkich uchwał można będzie zapoznać się na stronie http://www.mrozy.bip.net.pl w zakładce Prawo lokalne - Uchwały Rady.

Ponadto pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski, zapytania dotyczące m. in. ustawienia wiat przystankowych, odwodnienia ul. 3 Maja, wycinki zakrzaczeń i gałęzi przy drogach, uruchomienia wybudowanego oświetlenia ulicznego.

Autor: M.Sulich

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-03
Data publikacji:2017-07-03
Osoba sporządzająca dokument:M.Sulich
Osoba wprowadzająca dokument:M.Sulich
Liczba odwiedzin:1889