„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2017

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka,
Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

W ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Konkurs nr: POIiŚ.2.3/2/2016

W dniu 10 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0127/16

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0127/16-00

Planowany koszt całkowity projektu: 48 143 163,43 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 24 452 286,98 PLN

Wysokość dofinansowania: 20 784 443,93 PLN

 Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego oczyszczania ścieków komunalnych.

OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach położonych na terenie aglomeracji, tj. miejscowości Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki.

Wyposażenie ww. miejscowości w sieć kanalizacyjną spowoduje udostępnienie sieci dla dodatkowych 1543 mieszkańców terenu wiejskiego objętego aglomeracją, tj. do tej pory nie korzystających z sieci.  

W zakres projektu wchodzi również zakup cysterny (WUKO) oraz prasy do osadów. Gmina nie posiada obecnie sprzętu do konserwacji i czyszczenia sieci. Sieć czyszczona jest systemem gospodarczym oraz na podstawie umów z firmami zewnętrznymi, przy pomocy WUKO. Oczyszczalnia w Mrozach wyposażona jest w starą, ponad dwudziestoletnią prasę o wydajności znacznie mniejszej niż potrzeby nowej aglomeracji, w szczególności po rozbudowie sieci.

 

LINK DO STRONY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

https://www.pois.gov.pl

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

PRZETARGI

 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy

http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=5759

 

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy”

http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=5760

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-02
Data publikacji:2017-08-02
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1307