Informacja o XXXII sesji Rady Miejskiej w Mrozach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2017

W dniu 22 września 2017 r. odbyła się XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Po przyjęciu porządku obrad, obecni na sesji minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego, Śp. Henryka Piskorza, długoletniego sołtysa wsi Łukówiec.

Następnie, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Burmistrz wraz z panem Przewodniczącym Rady uhonorowali pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi zawodników GOSIR Mrozy – aktualnych Mistrzów Mazowsza w Siatkówce Plażowej – panów Marcina Kuźniarskiego i Krzysztofa Kalisza. Ich osiągnięcia notuje się jako najwyższe sportowe osiągnięcia Mrozów ostatnich lat.

W dalszej części sesji, pan Burmistrz omówił przebieg realizacji inwestycji w roku bieżącym oraz informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Rada podjęła uchwały w następujących sprawach:

 • zmian w budżecie gminy na rok 2017,
 • zamiany nieruchomości gruntowych,
 • zbycia nieruchomości gruntowej,
 • nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Qśrd=1000 m3/d w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” oraz akceptacji założonych w Studium Wykonalności planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf,
 • wyrażenia zgody na wynajem lokalu socjalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Z ich treścią będzie można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce „Uchwały Rady”.

Ponadto Rada przyjęła stanowisko dotyczące planowanej zmiany struktury inspektorów nadzoru budowlanego.

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone wcześniej interpelacje, wnioski i zapytania dotyczące miedzy innymi: parkingu przy stacji PKP, remontu i budowy dróg i ulic, wycinki drzew i gałęzi przy drogach, budowy placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Pan Przewodniczący zapoznał obecnych z treścią pism nadesłanych do Rady Miejskiej, m. in. przez Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku Mazowieckim, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Związek Gmin Wiejskich RP.

Autor: Administrator

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-25
Data publikacji:2017-09-25
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3031