Powróć do: Dla Przedsiębiorcy

Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej - więcej na stronie: https://www.parp.gov.pl/