Powróć do: Sołectwa

Guzew

Powierzchnia obrębu: 750,55 ha
Liczba ludności: 251
Parafia: Guzew
Obręb szkolny: Mrozy
Infrastruktura społeczna:

  • kościół parafialny, cmentarz
  • remiza strażacka
  • sklep

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, rolne