Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Rata podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

3 listopada 2022

Informujemy, że IV rata podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 2022 roku nie będzie zbierana przez sołtysa w sołectwie Jeruzal. Wpłat podatków i opłat można dokonywać w kasie urzędu lub przelewem na konto:

- płatność podatków

Gmina Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy

Nr 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040

- płatność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy

Nr 03 9227 0004 0000 1557 2000 1150

Czytaj więcej o: Rata podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

Strategia rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku – zaproszenie dla mieszkańców na konferencję inaugurującą

3 listopada 2022
Powiększ zdjęcie

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza do udziału w konferencji inaugurującej prace nad Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku. Zachęcamy do udziału w dyskusji oraz skorzystania z możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy mieszkańcami, przedstawicielami środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, a samorządowcami. Podczas konferencji postaramy się zidentyfikować potrzeby i oczekiwania różnych grup w kontekście rozwoju metropolii warszawskiej. Przedstawimy wizję rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku.

Czytaj więcej o: Strategia rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku – zaproszenie dla mieszkańców na konferencję inaugurującą

Jesteś płatnikiem składek ? Załóż konto na PUE ZUS !

3 listopada 2022
Powiększ zdjęcie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że do 30 grudnia 2022 r. każdy płatnik składek powinien założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Zgodnie z przepisami [1] od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Czytaj więcej o: Jesteś płatnikiem składek ? Załóż konto na PUE ZUS !

Uroczystość Jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów par małżeńskich z gminy Mrozy

2 listopada 2022
Powiększ zdjęcie

28 października 2022 roku w gościnnych murach Zespołu Szkół w Mrozach odbyła się uroczystość Jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów par małżeńskich z gminy Mrozy.

W naszej gminie jest 24 par świętujących Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz 3 pary świętujące Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego.

Czytaj więcej o: Uroczystość Jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów par małżeńskich z gminy Mrozy

Informacja w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

28 października 2022
Powiększ zdjęcie

W  związku z procedowaniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe informujemy,  że zapisy projektowanej  ustawy dopuszczają  możliwość sprzedaży węgla poprzez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty funkcjonujące na rynku.

 

Czytaj więcej o: Informacja w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

Informacja burmistrza Mrozów

28 października 2022

Porządek sesji Rady Miejskiej w Mrozach w  dniu 25 października 2022 r. przewidywał informację burmistrza Mrozów  dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 rok.

W swoim wystąpieniu burmistrz przedstawił aktualny stan realizacji inwestycji z którego wynika, że zaplanowane zadania na 2022 rok są w zdecydowanej większości zrealizowane a wykonanie będących jeszcze w trakcie nie jest zagrożone. Ogólnie w tym roku zostanie zrealizowanych 51 inwestycji na kwotę ponad 21 mln złotych, co będzie rekordową kwotą dotychczas nie osiągalną przez gminę Mrozy.

Czytaj więcej o: Informacja burmistrza Mrozów

Ogłoszenie konsultacji w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Mrozy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

27 października 2022

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Mrozy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Mrozy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Punkty wydawania preparatu ze stabilnym jodem

11 października 2022

Miejsca utworzenia punktów wydawania preparatu na terenie gminy Mrozy:

  1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku im. Bohaterów Września 1939, Grodzisk, ul. Mazowiecka 86.
  2. Szkoła Podstawowa w Jeruzalu  im. Henryka Sienkiewicza, Jeruzal, ul. Szkolna 8.
  3. Szkoła Podstawowa w Mrozach  im. Romualda Traugutta, Mrozy, ul. Szkolna 2.
  4. Zespół Szkół w Mrozach im. Adama Mickiewicza, ul. Licealna 3.

Uwaga: Wydawanie preparatu w punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek. Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne, więc nie ma konieczności udawania się do nich.

Czytaj więcej o: Punkty wydawania preparatu ze stabilnym jodem

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

3 października 2022

Burmistrz Mrozów informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w okresie od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Czytaj więcej o: Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

20 września 2022

Gmina Mrozy uzyskała dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, który jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość dofinansowania: 75.378,00 zł.

Dofinansowanie: 100 %

Cel projektu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi z terenu gminy Mrozy w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin realizacji projektu: Gmina Mrozy na realizację projektu ma 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu tj. do 23 stycznia 2023 r.

 

 

Czytaj więcej o: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR