Urzad Miasta i Gminy Mrozy

Informacja o sesji

27 listopada 2018

W dniu 23 listopada 2018 r. odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Po otwarciu sesji przez Radnego Seniora – pana Jana Brodę, radni otrzymali zaświadczenia o wyborze, wręczone im przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej – panią Jadwigę Stanisławę Sabak oraz złożyli ślubowanie, zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie gminnym.

W dalszej części sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady w osobie pana Marka Karola Rudki, oraz Wiceprzewodniczących w osobach: pana Jana Brody i pani Mirosławy Joanny Sekular, w głosowaniu tajnym. Następnie pani Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie o wyborze na stanowisko Burmistrza Mrozów panu Dariuszowi Jaszczukowi. Pan Burmistrz złożył ślubowanie wobec Rady Miejskiej.

W związku z rozszerzeniem porządku obrad, Rada podjęła uchwały w sprawie:

- ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Mrozach na kadencję 2018-2023,

- ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Mrozach na kadencję 2018-2023.

Dokonano również wyboru przewodniczących komisji stałych. Zostali nimi:

1)      Komisji Rewizyjnej – pani Halina Maria Skorys,

2)      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – pan Mateusz Kazimierski,

3)      Komisji Budżetu i Edukacji – pan Adam Andrzej Świątek,

4)      Komisji Rolnictwa, Ładu i Porządku – pan Jarosław Marcin Sęktas.

Z treścią uchwał po ich podpisaniu będzie można zapoznać się na stronie: http://www.mrozy.bip.net.pl/n w zakładce Prawo lokalne - Uchwały Rady

Opublikował: Administrator

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-27
Data publikacji:2018-11-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1623