Urzad Miasta i Gminy Mrozy

Dofinansowanie w wysokości 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych

20 października 2015

Urząd Gminy Mrozy informuje, że planowany do realizacji w latach 2012-2015 projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy" uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 903 158,48 PLN, tj. 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Umowa przyznania pomocy dla projektu została podpisana w dniu 09 sierpnia 2012 r.

"Dotacje na Innowacje"   "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion"
osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki"

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-20
Data publikacji:2015-10-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4607