Urzad Miasta i Gminy Mrozy

Część II – Nowy Program Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim – działania naprawcze

11 stycznia 2021

obrazek zawiera mazowsze serce polski oraz napis oddech dla mazowszaW poprzedniej części przedstawiliśmy Państwu podstawowe informację dotyczące podjęcia w dniu 8 września 2020 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w którym zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (w skrócie: POP lub Program).

Przypominamy, że wszystkie samorządy gminne, podmioty korzystające ze środowiska oraz mieszkańcy z terenu województwa mazowieckiego zostali zobowiązani do wykonywania działań naprawczych. Działania te mają na celu osiągniecie dopuszczalnych norm jakości powietrza (poprawy jakości powietrza). Działania naprawcze zostały określone w Programie w załączniku nr 5 do uchwały (link: https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html).

Pierwszym działaniem naprawczym wskazanym w POP jest „Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej”. Działanie to obejmuje dwa poddziałania. Jest to szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji oraz wymiana/likwidacja źródeł ciepła.

Samorządy gminne mają obowiązek posiadać szczegółową inwentaryzację źródeł ciepła, a osoby fizyczne oraz podmioty korzystające ze środowiska mają obwiązek udzielić niezbędnych danych w celu jej wykonania. Obecnie na terenie gminy Mrozy trwają prace spisowe. Inwentaryzację źródeł ciepła prowadzi Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja. Właściciele posesji, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku spisowego mają możliwość wypełnienia ankiety na stronie wykonawcy inwentaryzacji pod adresem http://www.eko-precyzja.eu/ankieta.php, telefonicznie pod numerem tel. +48 694 025 853 lub przyjść do tut. urzędu i samodzielnie ją uzupełnić. Zachęcamy do spisania wszystkich posiadanych źródeł ciepła, ponieważ zgodnie z zapisem POP „dla lokali lub budynków, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, za sposób ogrzewania uznaje się wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródło bezklasowego (nieekologicznego).”. Taka sytuacja nie przyczyni się do szybkiego osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim jest likwidacji wszystkich kotłów nieekologicznych.  Po przeprowadzeniu inwentaryzacji, gminy i miasta zostały zobowiązane do bieżącego monitorowania stanu realizacji wymiany kotłów nieekologicznych – będą prowadzone aktualizacje inwentaryzacji poprzez spływające informacje/deklaracje od właścicieli posesji na temat wymienionego źródła ciepła w celu uzupełnienia rejestru źródeł ciepła. Corocznie samorządy będą wykonywać zestawienia podsumowujące prowadzenie działania i będą je przekazywać Zarządowi Województwa.

W kolejnej części przybliżającej zapisy nowego POP opiszemy drugie poddziałanie dotyczące ograniczenia emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-11
Data publikacji:2021-01-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:141