Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Klauzula informacyjna dla beneficjentów POIG

4 stycznia 2019
Administrator

Rozstrzygnięcie konkursu

20 października 2015
Administrator
Przejdź do - Rozstrzygnięcie konkursu

Gmina Mrozy uprzejmie informuje: że w prowadzonym postępowaniu wyboru wykonawcy zadania: dostawa i instalacja nowego sprzętu komputerowego, wraz z podłączeniem do internetu z wykorzystaniem istniejącej sieci szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do internetu oraz świadczenie usług wsparcia technicznego w ramach realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy", wybrana została oferta firmy:

STIMO Niedzielski Sp. J.
ul. Sikorskiego 11A
38-400 Krosno

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu

Zaproszenie do złożenia oferty

20 października 2015
Administrator

W związku z realizacją projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy" uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację nowego sprzętu komputerowego, wraz z podłączeniem do internetu z wykorzystaniem istniejącej sieci szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do internetu oraz świadczenie usług wsparcia technicznego w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Harmonogram szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych

20 października 2015
Administrator

Harmonogram szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy" - POBIERZ

Przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych

20 października 2015
Administrator

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na: Przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy", wyłoniono firmę, która zorganizuje szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera i znajomości podstawowego oprogramowania narzędziowego oraz pakietu biurowego, jak też komunikacji elektronicznej.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 14, która będzie realizować szkolenia już od 1 lutego 2014 r.

W załączonym harmonogramie szczegółowo rozpisano tematykę, jak również daty i godziny planowanych szkoleń.
Beneficjenci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie ich udziału w szkoleniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu (0-25) 757-41-75, 757-41-90.

Konferencja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy

20 października 2015
Administrator
Przejdź do - Konferencja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy

W dniu 30 października 2013 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach, odbyło się spotkanie dotyczące projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy", zorganizowane przez firmę STIMO Niedzielski Sp.j., głównego wykonawcę projektu, odpowiedzialnego za budowę szerokopasmowej sieci na terenie Gminy Mrozy oraz dostawę sprzętu komputerowego i usługi pełnienia funkcji operatora powstałej infrastruktury.

Czytaj więcej o: Konferencja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy

Dokumenty do projektu

20 października 2015
Administrator

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy

20 października 2015
Administrator

Głównym celem realizowanego przez Gminę Mrozy projektu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy" jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego, jakie występuje wśród mieszkańców Gminy Mrozy. Przeprowadzony audyt infrastruktury posiadanej przez Gminę, infrastruktury internetowej oraz zasięgu usług działających na tym terenie operatorów telekomunikacyjnych oraz ISP wykazał, że niezbędna jest budowa własnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Stąd też władze Gminy zdecydowały się aplikować o środki unijne z programu POGI działanie 8.3 i uzyskały dofinansowanie dla projektu o wartości ok. 2,2 mln złotych

W projekcie założono, że jedynie radiowa sieć szerokopasmowa oparta na odpowiedniej ilości węzłów dostępowych , obejmująca zasięgiem większość obszaru gminy tak postawione cele może spełnić. W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie nowoczesna, skalowalna infrastruktura teleinformatyczna umożliwiająca dostęp do Internetu, zakupione zostaną zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych oraz jednostek podległych biorących udział w projekcie,zostaną wykonane szkolenia informatyczne dla uczestników projektu.

Podstawowe wskaźniki określające zakres projektu :

- zostanie wybudowane co najmniej 5 masztów / wież radiowych
- zostanie wybudowane co najmniej 7 radiowych węzłów dostępowych WiFi zarządzanych przez kontroler
 - zostanie wybudowana nowoczesna sieci szkieletowa i dystrybucyjna w oparciu o radiolinie licencjonowane i mosty radiowe 5Ghz
- zostanie wybudowane i wyposażone nowoczesne Centrum zarządzania siecią w miejscowości Grodzisk
- 55 gospodarstw domowych spełniających kryterium uczestnictwa (niski dochód na członka rodziny, wielodzietność, samotne rodzicielstwo) otrzyma bezpłatnie 55 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz łącze szerokopasmowe do Internetu
- 5 jednostek organizacyjnych Gminy Mrozy otrzyma 90 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz łącze szerokopasmowe do Internetu
- zostanie przeprowadzonych 17 szkoleń informatycznych dla 230 osób łącznie

Harmonogram projektu przewiduje, że do końca czerwca 2013 zostanie wybudowana cała sieć, dostarczone komputery i od lipca 2013 wszyscy uczestnicy będą posiadali aktywne ,bezpłatne łącze internetowe. Zakończenie projektu 31 grudzień 2015.

Dofinansowanie w wysokości 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych

20 października 2015
Administrator

Urząd Gminy Mrozy informuje, że realizowany projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy” na podstawie podpisanego w dniu 01 lutego 2013 roku aneksu do umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-164/11-00 uzyskał dofinansowanie w wysokości 100 %  wartości kosztów kwalifikowalnych tj. 2 239 010,00 PLN.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”

Dofinansowanie w wysokości 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych

20 października 2015
Administrator

Urząd Gminy Mrozy informuje, że planowany do realizacji w latach 2012-2015 projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy" uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 903 158,48 PLN, tj. 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Umowa przyznania pomocy dla projektu została podpisana w dniu 09 sierpnia 2012 r.

"Dotacje na Innowacje"   "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion"
osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-19
Data publikacji:2015-10-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:16656