Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Administrator

Artykuły

Pies szuka domu

18 listopada 2022
Przejdź do - Pies szuka domu

Informujemy, że w miejscowości Borki od kilku dni przebywa pies. Poszukujemy właściciela lub opiekuna błąkającego się zwierzęcia. Jeśli nie będzie możliwe ustalenie właściciela lub opiekuna, informujemy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w tutejszym urzędzie, istnieje możliwość adopcji zwierzęcia. Osoby rozpoznające psa lub zainteresowane adopcją prosimy o kontakt z tutejszym urzędem, nr tel. (25) 75 74 190 wewn. 13 (w godz. 8:00-16:00).

Informacja nr 4 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

18 listopada 2022
Przejdź do - Informacja nr 4 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z przystąpieniem gminy Mrozy do programu zakupu węgla na warunkach preferencyjnych informujemy o kolejnych podjętych przez urząd działaniach:

 1. W poniedziałek zostaliśmy poinformowani, że podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu obsługującym gminę Mrozy będzie Spółka PGE Paliwa sp. z o.o. która będzie posiadała węgiel kolumbijski do odbioru z terminalu w Małaszewiczach. Według wczorajszej telefonicznej informacji konsultanta składowisko jest w przygotowaniu.
 2.  Węgiel będzie kupowany przez gminę w spółce i sprzedawany uprawnionym gospodarstwom domowym wraz z wystawieniem faktury. 
 3. Gmina podpisała 16.11.2022 r. porozumienie z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Joker Grzegorz Juszczak. Adres punktu: ul. Adama Mickiewicza 37, 05-320 Mrozy. Zadanie przedsiębiorstwa będzie przywiezienie zamówionego węgla ze składu w Małaszewiczach i wydanie po okazaniu faktury z gminy uprawnionym gospodarstwom z własnego składu w Mrozach przy ul Adama Mickiewicza 37 (dawny skład GS Mrozy).
 4. Obecnie oczekujemy na powiadomienie o możliwości odbioru węgla. Jesteśmy przygotowani do niezwłocznych działań w tym zakresie.
 5. Węgiel będzie wydawany według kolejności złożonych do urzędu zweryfikowanych wniosków po okazaniu opłaconej faktury. Powiadamiać będziemy telefoniczne lub mailowo.
 6. W dalszym ciągu wyjaśniamy ze wskazaną spółką PGE Paliwa czy będzie dostępny eko groszek czy tylko groszek. 

Dariusz Jaszczuk – burmistrz Mrozów

Edukacja prawna - prawa pacjenta

17 listopada 2022
Przejdź do - Edukacja prawna - prawa pacjenta

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim zaprasza do zapoznania się z poradnikiem na temat praw pacjenta.

Edukacja prawna - prawa konsumenta

17 listopada 2022
Przejdź do - Edukacja prawna - prawa konsumenta

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim zaprasza do zapoznania się z poradnikiem na temat praw konsumenta.

Modernizacja bieżni oraz boisk do lekkiej atletyki na stadionie sportowym w Mrozach

16 listopada 2022
Przejdź do - Modernizacja bieżni oraz boisk do lekkiej atletyki na stadionie sportowym w Mrozach

Informujemy, że zgodnie z przyjętym planem zadanie pn.  „Modernizacja bieżni oraz boisk do lekkiej atletyki na stadionie sportowym w Mrozach” zostało w całości zrealizowane i zakończone odbiorem końcowym robót.

Na realizację zadania Gmina Mrozy pozyskała dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych  w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”

Czytaj więcej o: Modernizacja bieżni oraz boisk do lekkiej atletyki na stadionie sportowym w Mrozach

Gminne Obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

14 listopada 2022
Przejdź do - Gminne Obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Gminne Obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2022r. rozpoczęły się na palcu przed Szkołą Podstawową nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach. Przed rozpoczęciem uroczystości, zgromadzeni otrzymali okolicznościowe biało-czerwone flagi, a najmłodsi biało-czerwone wiatraczki. O godz.11.30 Poczet Flagowy wystawiony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mrozach w składzie: dowódca pocztu flagowego - dh Tomasz Rześkiewicz, asysta  członek OSP - dh Michał Rześkiewicz, flagowy dh – Paweł Lewandowski, dokonał uroczystego wciągnięcia flagi na maszt. W czasie podniesienia flagi odśpiewano hymn państwowy.

Czytaj więcej o: Gminne Obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Informacja nr 3 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

9 listopada 2022
Przejdź do - Informacja nr 3 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią przekazujemy kolejne informacje dotyczące zasad zakupu węgla przez uprawnione osoby.

 1. Uprawnioną osobą jest wnioskodawca który posiada pozytywnie zweryfikowany wniosek o dodatek węglowy.
 2. Załączamy formularz wniosku, który po wypełnieniu należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy lub podpisanie profilem zaufanym i przesłanie drogą elektroniczną przez EPUAP na skrzynkę urzędu: /urzadgminymrozy/skrytka.
 3. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane na specjalnie utworzonych stanowiskach pracy (sala konferencyjna) UMiG Mrozy.
 4. Kolejność odbioru węgla będzie ustalona według kolejności złożenia zweryfikowanego wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego pod warunkiem wniesienia opłaty na konto/przelewem/gotówką.
 5. Podstawą odbioru węgla ze wskazanego składu na terenie gminy Mrozy będzie okazanie opłaconej faktury wystawionej przez UMiG Mrozy.
 6. Zawiadomienia o możliwości odbioru węgla będą kierowane drogą mailową lub telefoniczną po sprowadzenie węgla na wyznaczony skład.
 7. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostępności zamówionego węgla z winy wyznaczonego dystrybutora.
 8. Na chwilę obecną przepisy gwarantują jedynie możliwość zamówienia przez gminę węgla grubego oraz groszku bez podziału na groszek/ekogroszek. Po wyznaczeniu nam dystrybutora będziemy czynili starania aby wnioskodawcom zabezpieczyć  z podziałem na groszek i ekogroszek.
 9. Koszt zakupu wyniesie 2000 złotych brutto. Cena nie obejmuje transportu z wyznaczonego składu do miejsca zamieszkania, który można wykonać we własnym zakresie lub za  dodatkową płatną usługę składu.

Załącznik:

1. Wniosek - format PDF

2. Wniosek - format DOC (edytowalny)

Informacja nr 2 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

8 listopada 2022
Przejdź do - Informacja nr 2 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Gmina Mrozy przystępuje do sprzedaży węgla zgodnie z ustawą  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowych.

Cena sprzedaży nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto za tonę. Nie są w niej uwzględnione koszty konfekcjonowania (np. pakowanie w worki, pojemniki czy palety) i transportu węgla z punktu dystrybucji tj. składu zlokalizowanego na terenie gminy Mrozy do gospodarstwa domowego.

Wnioski na sprzedaż węgla grubego i groszku będą przyjmowane w Urzędzie Miasta  i Gminy Mrozy od dnia 10 listopada 2022 r.

W kolejnej informacji, która ukaże się w dniu 9 listopada 2022 r. zostanie podany  wzór  wniosku  oraz  procedury zakupu węgla.

Po rozpatrzeniu wniosku i fizycznej dostawie węgla na teren naszej gminy, wydawanie  węgla prowadzić będzie zlokalizowany  na terenie gminy Mrozy  skład, z którym gmina  podpisze stosowne porozumienie.

Jednocześnie przypominamy, że do zakupu węgla są uprawnione osoby, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.

Węgiel można będzie nabyć w dwóch partiach:

 • do 1,5 tony w pierwszym terminie do 31 grudnia 2022 r.
 • oraz do 1,5 tony w drugim terminie od 1 stycznia 2023 r.

Dariusz Jaszczuk
Burmistrz Mrozów

Uzyskanie dofinansowania na usunięcie azbestu w 2022 roku

4 listopada 2022

Burmistrz Mrozów informuje, że zostało zrealizowane zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mrozy”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji,
w kwocie 34.998,48 zł.

Czytaj więcej o: Uzyskanie dofinansowania na usunięcie azbestu w 2022 roku

Rata podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

3 listopada 2022

Informujemy, że IV rata podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 2022 roku nie będzie zbierana przez sołtysa w sołectwie Jeruzal. Wpłat podatków i opłat można dokonywać w kasie urzędu lub przelewem na konto:

- płatność podatków

Gmina Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy

Nr 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040

- płatność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy

Nr 03 9227 0004 0000 1557 2000 1150

Galeria

 • Powiększ zdjęcie solidarni z Ukrainą

  solidarni z Ukrainą

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:193927