Archiwum wiadomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konsultacje społeczne

27 lutego 2017
Administrator

Burmistrz Mrozów ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”.

Zwrot podatku akcyzowego

30 stycznia 2017
Administrator

W okresie od 1 lutego do 28 lutego 2017 roku każdy rolnik, który chce odzyskać zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek wraz z fakturami VAT.

Czytaj więcej o: Zwrot podatku akcyzowego

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

31 stycznia 2017
Administrator

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Więcej informacji na stronie: http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xv-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

Opracowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Mrozy”

1 lutego 2017
Administrator

Szanowni Mieszkańcy,

Przystąpiliśmy do opracowania „Programu Rewitalizacji Gminy Mrozy”. Jest to dokument istotny z punktu widzenia możliwości pozyskania środków unijnych  w perspektywie finansowej 2014-2020. Chcemy poznać Państwa opinie na temat problemów, które powinny zostać podjęte w opracowywanym dokumencie.

Czytaj więcej o: Opracowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Mrozy”

Lodowe rzeźby 2017

13 lutego 2017
Administrator
Przejdź do - Lodowe rzeźby 2017

W Parku im. Piotra Starosty w Mrozach można oglądać rzeźby lodowe, wykonane przez Pana Krzysztofa Serwatkę. Zapraszamy.

Przypominamy o możliwości oddania odpadów dodatkowych

7 grudnia 2016
Administrator

Mieszkańcy Gminy Mrozy posiadający złożoną deklarację na odbiór odpadów komunalnych mogą oddawać odpady inne niż frakcje wysegregowane w workach, tj.: popiół, wielkogabarytowe, biodegradowalne, tekstylia, niebezpieczne, materiały budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach, ul. Graniczna 1, w dni powszednie w godzinach 8:00 - 15:30 oraz soboty w godzinach 8:00 - 13:00.

Czytaj więcej o: Przypominamy o możliwości oddania odpadów dodatkowych

Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11 stycznia 2017
Administrator

Burmistrz Mrozów zawiadamia właścicieli nieruchomości, że w dniu 9 grudnia 2016 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Mrozach Nr XXIII/258/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej od 01.01.2017 r.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej

17 lutego 2017
Administrator

Informacja dotycząca finansowania "Programu rewitalizacji Gminy Mrozy"

24 lutego 2017
M.Sulich

Burmistrz Mrozów informuje, że Projekt „Opracowanie Programu rewitalizacji Gminy Mrozy” współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca finansowania "Programu rewitalizacji Gminy Mrozy"

Dzień Sołtysa

10 marca 2017
Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-07
Data publikacji:2016-04-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:66281