Archiwum wiadomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Stanowisko Burmistrza Mrozów w sprawie zakazu parkowania na placu przed dworcem PKP

13 października 2017
Administrator

Szanowni Państwo,  

W ostatnich tygodniach odbyła się szeroka dyskusja na temat zmian organizacji ruchu w okolicach dworca PKP w Mrozach. Dziękuję za wszystkie przemyślane uwagi zgłoszone w kontaktach bezpośrednich, jak i drogą elektroniczną. Poniżej przedstawiam krótkie uzasadnienie podjętych działań, jak i podsumowanie odbytej dyskusji. 

Czytaj więcej o: Stanowisko Burmistrza Mrozów w sprawie zakazu parkowania na placu przed dworcem PKP

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie

10 listopada 2017
Administrator

Ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich jako element zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Ustawa o ochronie zwierząt.

Szkolenie odbędzie się w dniu 21 listopada br. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mrozach.

Konsultacje rocznego programu współpracy

20 października 2017
Administrator

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Mrozy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Czytaj więcej o: Konsultacje rocznego programu współpracy

Obchody gminnego Dnia Edukacji Narodowej

17 października 2017
Administrator
Przejdź do - Obchody gminnego Dnia Edukacji Narodowej

„W ogrodzie życzliwości…”

W piątek, 13 października 2017 roku w  Szkole Podstawowej w Jeruzalu świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Głównym punktem obchodów gminnego Dnia Edukacji Narodowej była uroczysta akademia, zorganizowana w przeddzień święta, o godz. 14.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jeruzalu.  

Czytaj więcej o: Obchody gminnego Dnia Edukacji Narodowej

Jubileusz 40-lecia Koła Emerytów i Rencistów

16 października 2017
Administrator

Równo 40 lat temu, 16 października 1977 roku założone zostało w Mrozach Koło Emerytów i Rencistów. W skład jego pierwszego Zarządu weszli: p. Roman Gryz - przewodniczący, p. Zygmunt Kaniowski - wiceprzewodniczący, p. Wanda Rudkowa - sekretarz, p. Joanna Paciejewska - skarbnik.

Czytaj więcej o: Jubileusz 40-lecia Koła Emerytów i Rencistów

Dnia 15 listopada 2017 roku mija termin płatności IV raty podatku

6 listopada 2017
Administrator

Dnia 15 listopada 2017 roku mija termin zapłaty IV raty podatku dla osób fizycznych tj: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

Wpłaty podatków można dokonywać m.in. przelewem na następujące konto bankowe:

 

 

Gmina Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy, Nr 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040

Dane jakie należy umieścić w tytule przelewu: numer decyzji lub rodzaj należności oraz numer raty lub za jaki okres.

 

Stowarzyszenie Przyjazny Rudnik oraz Komitet STOP dla Budowy Linii NN 2x400 kV

17 listopada 2017
Administrator
Przejdź do - Stowarzyszenie Przyjazny Rudnik oraz Komitet STOP dla Budowy Linii NN 2x400 kV

Stowarzyszenie Przyjazny Rudnik oraz Komitet STOP dla Budowy Linii NN 2x400 kV przekazują apel  do mieszkańców w sprawie planowanej przez PSE S.A. budowy linii elektroenergetycznej NN 2x400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską , a Siedlcami.

Planowane wyłączenia dostawy energii elektrycznej

9 listopada 2017
Administrator

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki zawiadamia mieszkańców miejscowości Mrozy o planowanych wyłączeniach w dostawach energii elektrycznej w dniu 13 i 14 listopada br. oraz mieszkańców miejscowości Grodzisk w dniu 13 listopada br. Planowane wyłączenia związane są z modernizacją linii oświetleniowej średniego napięcia.

Dokłada lista wyłączeń znajduje się na stronie: https://pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Mi%C5%84sk-Mazowiecki

Czytaj więcej o: Planowane wyłączenia dostawy energii elektrycznej

Informacja dla mieszkańców Mrozów

3 listopada 2017
Administrator

Blue Line Engineering S.A. informuje mieszkańców o planowanym wykonywaniu prób szczelności na wybudowanym odcinku sieci gazowej w miejscowości Mrozy z użyciem środka zapachowego w dniach 3.11-12.11.2017 r.

 

„Zabudowa regionalna stacji tramwaju konnego na trasie Mrozy – Sanatorium Rudka – I etap”

4 sierpnia 2017
Administrator

Projekt „Zabudowa regionalna stacji tramwaju konnego na trasie Mrozy – Sanatorium Rudka – I etap” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 uzyskał dofinansowanie w wysokości 63.350,00 zł – tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 24 lipca br. pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Mrozy, reprezentowaną przez Burmistrza Mrozów została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00213-6935-UM0710304/16.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez budowę ciągu pieszego prowadzącego do peronu funkcjonującego tramwaju konnego. Operacja zostanie zlokalizowana na działce 354/3
w miejscowości Rudka, gmina Mrozy. Realizacja operacji przyczyni się do wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, jak i historycznych regionu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-07
Data publikacji:2016-04-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:70846