Archiwum wiadomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Mrozy dla Rodziny 3+

9 lutego 2022

Urząd Stanu Cywilnego w Mrozach zaprasza wszystkich przedsiębiorców do rozpatrzenia możliwości przystąpienia do programu ,,Mrozy dla Rodziny 3+”. Wzór deklaracji dla partnerów pragnących przystąpić do programu jest dostępny na stronie internetowej www.mrozy.pl w zakładce ,,Mrozy dla Rodziny 3+” lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju 3a.

 

Czytaj więcej o: Mrozy dla Rodziny 3+

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

2 marca 2022

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Czytaj więcej o: Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Informacja Burmistrza dotycząca przywrócenia dostaw gazu

29 kwietnia 2022
Przejdź do - Informacja Burmistrza dotycząca przywrócenia dostaw gazu
Szanowni Mieszkańcy, 
 
uzyskałem zapewnienie od Prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa Roberta Więckowskiego, że do końca dnia (t.j. 29 kwietnia 2022 r.) dostawy gazu zostaną przywrócone.
 
Pozdrawiam Dariusz Jaszczuk

Informacja w sprawie dostaw gazu

27 kwietnia 2022

W związku z zapytaniami kierowanymi do Urzędu Miasta i Gminy Mrozy w sprawie zapewnienia ciągłości dostaw gazu, informujemy że w dniu dzisiejszym uzyskaliśmy stanowisko firmy Novatek Geen Energy sp. z o.o.,  którego treść zamieszczamy poniżej.

Niezależnie od działań dystrybutora, gmina Mrozy podejmuje kroki w celu wyjaśnienia okoliczności i ewentualnej zmiany decyzji dot. zakresu funkcjonowania sieci i dostaw gazu.

Załącznik: Pismo NOVATEK

Informacja dotycząca przywrócenia dostaw gazu w Mrozach, Woli Paprotniej i Woli Rafałowskiej

28 kwietnia 2022

Szanowni Państwo,

od wczoraj prowadzimy intensywne działania mające na celu przywrócenie dostaw gazu do odbiorców z terenu gminy Mrozy, Cegłów i Kałuszyn. Prośbę o interwencję skierowaliśmy do Posłów oraz Wojewody Mazowieckiego. W dniu dzisiejszym odbyłem  rozmowę telefoniczną z wicewojewodą i bezpośrednią rozmowę z Wojewodą Mazowieckim o godzinie 13.00. Tak Posłowie jak i Wojewoda zapewnili mnie, że problem zostanie rozwiązany w ciągu najbliższych godzin.

Pozdrawiam Dariusz Jaszczuk – burmistrz Mrozów

Informacja o sesji z dnia 25 marca 2022 r.

29 marca 2022
Przejdź do - Informacja o sesji z dnia 25 marca 2022 r.

W piątek, 25 marca 2022 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Mrozach odbyła się XXXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mrozach.

Czytaj więcej o: Informacja o sesji z dnia 25 marca 2022 r.

Prezentacja szkoły - Liceum Ogólnokształcące w Mrozach

4 kwietnia 2022

Kliknij na zdjęcie, aby obejrzeć prezentację szkoły.

Tramwaj konny powróci... Ze znaczkiem turystycznym

14 kwietnia 2022

Tramwaj konny wznowi kursy 1 maja 2022! Na nowy sezon przygotowaliśmy niebywałą atrakcję. Nasz tramwaj ma swój oficjalny ZNACZEK TURYSTYCZNY, który jest jednocześnie pierwszym znaczkiem w powiecie mińskim. Informację o znaczkowym obiekcie znajdziecie na jego podstronie Znaczki Turystyczne - No. 1131 Tramwaj konny w Mrozach (znaczki-turystyczne.pl), a po wizycie w Mrozach i zakupie znaczka w dołączonym do niego audiobedekerze. Znaczek w sprzedaży dostępny będzie od 25 kwietnia 2022 r. tylko poprzez system rezerwacyjny tramwaju.

Czytaj więcej o: Tramwaj konny powróci... Ze znaczkiem turystycznym

Opinia o udzielonych nieodpłatnych poradach prawnych i nieodpłatnych poradach obywatelskich

3 lutego 2022

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim informuje, że wszystkie osoby, które skorzystały z nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą złożyć do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim opinię o udzielonej im poradzie! Uwagi i wnioski, zawarte w tych opiniach, analizowane są przez Starostę i koordynatorów: Okręgowej Izby Radców Prawnych, Okręgowej Rady Adwokackiej oraz organizacji pozarządowej, która w tym roku prowadzi część punktów w powiecie mińskim.

Czytaj więcej o: Opinia o udzielonych nieodpłatnych poradach prawnych i nieodpłatnych poradach obywatelskich

Pomoc Ukrainie w Gminie Mrozy

3 marca 2022

 https://www.mrozy.pl/p,138,pomoc-ukrainie-dopomozh –jedno miejsce na stronie gminy,  gdzie gromadzone są lokalne informacje dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy oraz informacje o dostępnych rozwiązań systemowych, także w języku ukraińskim.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-07
Data publikacji:2016-04-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:100653