Jesteś tutaj: Start / Projekty unijne

Projekty unijne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy”

10 września 2019
Administrator

 

 

Gmina Mrozy informuje, iż w okresie od września 2019 roku do sierpnia 2021 roku realizowany jest w Szkole Podstawowej w Grodzisku im. Bohaterów Września 1939 r. oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach, projekt pn. „Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego ogólna wartość wynosi: 381.885,63 zł, a wartość środków dofinasowania UE to 305.508,50 zł.

Czytaj więcej o: „Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy”

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

2 sierpnia 2017
Administrator

Adres strony internetowej projektu: http://kanalizacjapois.mrozy.pl/

ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

7 listopada 2018
Administrator

 

 

Gmina Mrozy bierze udział we współfinansowanym z środków UE projekcie ASI - Regionalnym Partnerstwie Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

„Wzmocnienie potencjału OSP Mrozy włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym”

6 czerwca 2018
Administrator

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”
Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej o: „Wzmocnienie potencjału OSP Mrozy włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym”

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy

1 kwietnia 2022

Podpisanie umowy z wykonawcą

W dniu 19 listopada br. w Urzędzie Gminy Mrozy odbyło się spotkanie, którego celem było podpisanie umowy z wykonawcą – Firmą STIMO Niedzielski Sp.J. z siedzibą w Krośnie na realizację zadania pn. Budowa sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego oraz usługi w ramach pierwszego etapu projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy”.

W ramach wymienionego powyżej zadania zostanie dostarczonych 55 zestawów komputerowych do gospodarstw domowych, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz będące w trudnej sytuacji materialnej, 90 zestawów komputerowych do pięciu jednostek podległych w gminie Mrozy oraz wybudowanie sieci szerokopasmowej w tym między innymi masztów antenowych, które zostaną rozmieszczonych w wybranych miejscach w gminie Mrozy. Firma STIMO złożyła ofertę w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Wartość kontraktu wynosi 1 559 568,66 PLN. W drugim etapie prowadzonego projektu będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu obsługi komputera dla osób z gospodarstw domowych objętych projektem oraz szkolenia informatyczne dla użytkowników końcowych w jednostkach Beneficjenta. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu: styczeń – luty 2013 roku. W trzecim etapie prowadzonego projektu będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostarczenie łącza internetowego dla komputerów zainstalowanych w jednostkach podległych oraz wybranych gospodarstwach domowych. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu: marzec – kwiecień 2013 roku. Wartość całkowita projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy” wynosi 2 239 010,00 PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 903 158,48 PLN, tj. 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki". Wkład własny Jednostki Samorządu Terytorialnego gminy Mrozy w projekt to kwota w wysokości 335 851,52 PLN.

Czytaj więcej o: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-01
Data publikacji:2017-08-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:14992