Inwestycje i projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Administrator

Artykuły

„Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne w technologii LED w budynku Szkoły Podstawowej w Mrozach w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

4 października 2017
Administrator

Zadanie „Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne w technologii LED w budynku Szkoły Podstawowej w Mrozach w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie pożyczki, w kwocie 64 141,zł.

„Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Armii Krajowej 12 w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

4 października 2017
Administrator

Zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Armii Krajowej 12 w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie pożyczki, w kwocie 118 896,95zł.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

14 września 2017
Administrator

Zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie pożyczki, w kwocie 500 000,00zł.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

7 sierpnia 2017
Administrator

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka,
Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

W ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Konkurs nr: POIiŚ.2.3/2/2016

 

W dniu 10 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0127/16

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0127/16-00

Planowany koszt całkowity projektu: 48 143 163,43 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 24 452 286,98 PLN

Wysokość dofinansowania: 20 784 443,93 PLN

 

Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego oczyszczania ścieków komunalnych.

„Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Kuflew, gmina Mrozy – I etap”

7 sierpnia 2017
Administrator

Projekt „Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Kuflew, gmina Mrozy – I etap” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 uzyskał dofinansowanie
w wysokości 190.873,00 zł – tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 24 lipca br. pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Mrozy, reprezentowaną przez Burmistrza Mrozów została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00247-6935-UM0710119/16.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuflew umożliwi skrócenie dystansu do obiektów użyteczności publicznej położonych w centrum miejscowości.

„Urządzenie otoczenia turystyczno-rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego w Parku im. Piotra Starosty w Mrozach”

7 sierpnia 2017
Administrator

Projekt „Urządzenie otoczenia turystyczno-rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego w Parku im. Piotra Starosty w Mrozach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 uzyskał dofinansowanie w wysokości 63.627,00 zł – tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 27 czerwca br. pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Mrozy, reprezentowaną przez Burmistrza Mrozów została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00181-6935-UM0710312/16.

Celem projektu jest przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w parku im. Piotra Starosty w Mrozach, poprzez umieszczenie zestawu zabawowego oraz dwóch betonowych stołów zewnętrznych do gry w szachy i piłkarzyki.

„Zabudowa regionalna stacji tramwaju konnego na trasie Mrozy – Sanatorium Rudka – I etap”

7 sierpnia 2017
Administrator

Projekt „Zabudowa regionalna stacji tramwaju konnego na trasie Mrozy – Sanatorium Rudka – I etap” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 uzyskał dofinansowanie w wysokości 63.350,00 zł – tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 24 lipca br. pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Mrozy, reprezentowaną przez Burmistrza Mrozów została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00213-6935-UM0710304/16.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez budowę ciągu pieszego prowadzącego do peronu funkcjonującego tramwaju konnego. Operacja zostanie zlokalizowana na działce 354/3
w miejscowości Rudka, gmina Mrozy. Realizacja operacji przyczyni się do wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, jak i historycznych regionu.

Budowa wiejskiego placu rekreacji oraz miejsca postoju turystów w miejscowości Grodzisk - I etap

8 września 2015
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że planowany do realizacji w 2015 roku projekt pn. Budowa wiejskiego placu rekreacji oraz miejsca postoju turystów w miejscowości Grodzisk - I etap uzyskał dofinansowanie w wysokości 64 545,00 zł, tj. 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej o: Budowa wiejskiego placu rekreacji oraz miejsca postoju turystów w miejscowości Grodzisk - I etap

Budowa trasy turystycznej - pieszej, rowerowej, konnej - z Mrozów poprzez Rudkę, Kuflew, Jeruzal do Łukówca

8 września 2015
Administrator

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że planowany do realizacji w 2015 roku projekt pn. Budowa trasy turystycznej - pieszej, rowerowej, konnej - z Mrozów poprzez Rudkę, Kuflew, Jeruzal do Łukówca uzyskał dofinansowanie w wysokości 196 532,00 zł tj. 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej o: Budowa trasy turystycznej - pieszej, rowerowej, konnej - z Mrozów poprzez Rudkę, Kuflew, Jeruzal do Łukówca

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec

8 września 2015
Administrator

Burmistrz Mrozów informuje, że zadanie dotyczące „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.072.904,00 zł.

Czytaj więcej o: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:30821