Urzad Miasta i Gminy Mrozy

Najnowsze aktualności

Artykuły

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu drogowego

13 lipca 2018
Administrator

Informujemy, że została zmieniona organizacja ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej z ulicą Kolejową. Komisja powołana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego w Mińsku Mazowieckim przeprowadziła wizję w terenie wraz z analizą istniejącego oznakowania i pozytywnie zaopiniowała zamontowanie znaku B-21 (zakaz skrętu w lewo) w pasie drogi powiatowej tuż za przejazdem kolejowym.

Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie i stosowanie się do nowej organizacji ruchu.

Czytaj więcej o: Uwaga! Zmiana organizacji ruchu drogowego

Porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” podpisane

5 lipca 2018
Administrator

WFOŚiGW w Warszawie informuje: Zgodnie z Porozumieniem z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż w ramach powyższego działania będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Czytaj więcej o: Porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” podpisane

Przebudowa i rozbudowa mostu w Porzewnicy

5 lipca 2018
Administrator

Zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim projektem tymczasowej organizacji ruchu dla zadania „Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Witówkę w m. Porzewnica w ciągu drogi powiatowej nr 2255W Mrozy-Topór-Lipiny” informujemy, że zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu drogi powiatowej dla ruchu kołowego w obrębie mostu zostanie wprowadzona w dniu 09.07.2018r. Jednocześnie informujemy, że na potrzeby okolicznych mieszkańców przedostanie się na drugą stronę rzeki będzie możliwe kładką dla pieszych i  zastępczą drogą dla samochodów osobowych zlokalizowaną w sąsiedztwie obecnego mostu.

Czytaj więcej o: Przebudowa i rozbudowa mostu w Porzewnicy

Zamknięcie przejazdu kolejowego

5 lipca 2018
Administrator

Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu dla zadania „Zamknięcie drogi gminnej nr 225101W relacji Grodzisk-Guzew dla ruchu kołowego w celu umożliwienia przeprowadzenia robót torowych na przejazdach linii kolejowej 002 Warszawa-Terespol na czas mechanicznego podbicia toru na przejeździe w km 62,501” informuję, że zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu przedmiotowej drogi dla ruchu kołowego na skrzyżowaniu z przejazdem kolejowym zostanie wprowadzona w dniu 09/10 lipca 2018r w godzinach nocnych od 21:00 do 6:00. Zamknięcie drogi będzie miało charakter jednorazowy.

Czytaj więcej o: Zamknięcie przejazdu kolejowego

Informacja w sprawie ulotek informujących o badaniu układu krążenia

2 lipca 2018
Administrator

W związku z kolportowaniem w naszej gminie ulotek informujących o badaniu układu krążenia, które ma się odbyć 11.07.2018 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrozach, informujemy że zarówno Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, jak i Ochotnicza Straż Pożarna w Mrozach nie mają nic wspólnego z powyższą akcją. Sala na wykonanie badań oraz, jak jest to napisane na dole ulotki drobnym drukiem, przeprowadzanie części wykładowej i handlowej, została wynajęta od OSP na zasadach komercyjnych.

Jednocześnie zalecamy aby przed podjęciem decyzji o udziale w tego typu badaniu skonsultować to ze swoim lekarzem rodzinnym.

Czytaj więcej o: Informacja w sprawie ulotek informujących o badaniu układu krążenia

29 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Mrozach

2 lipca 2018
Administrator
Powiększ zdjęcie

Jej głównym tematem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2017 rok oraz udzielenie Burmistrzowi Mrozów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Czytaj więcej o: 29 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Mrozach

Czy Gmina będzie zwracać wpłaty na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ?

2 lipca 2018
Administrator

Szanowni Państwo,

Po licznych rozmowach z mieszkańcami  oraz   sugestiach radnych po piątkowej Sesji Rady Miejskiej w Mrozach postanowiłem po raz kolejny odnieść się do kłamstw i manipulacji, które rozpowszechniane są przez gazetę Co słychać i stronę e-mrozy. Z jednej strony słyszę rady, żeby na to nie reagować,  bo z treści tam umieszczanych rozsądni ludzie widzą jaki jest cel działania p. Zbigniewa P. i Krzysztofa L. Inni mówią, że takie informacje dezinformują ludzi  zajętych swoimi codziennymi sprawami i nie mając informacji źródłowych często wprowadzani są w błąd.

Czytaj więcej o: Czy Gmina będzie zwracać wpłaty na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ?

Przyjmowania wniosków od rolników o szacowanie strat powstałych przez suszę

28 czerwca 2018
Administrator

W związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych na terenie Gminy Mrozy  w czwartym okresie raportowania (od dnia 21.04.2018 r. do dnia 20.06.2018 r.), potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, informujemy, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych przez ww. niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

Czytaj więcej o: Przyjmowania wniosków od rolników o szacowanie strat powstałych przez suszę

Gazyfikacja Mrozów stała się faktem

28 czerwca 2018
Administrator
Powiększ zdjęcie

W dniu 28 czerwca 2018 r. nastąpiło uruchomienie wybudowanej przez spółkę Blue GAZ  stacji regazyfikacji  skroplonego gazu LNG  oraz sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia. W dniu dzisiejszym gaz popłynął do pierwszego odbiorcy z terenu gminy Mrozy.

Czytaj więcej o: Gazyfikacja Mrozów stała się faktem

„Pocztówka z wakacji”

28 czerwca 2018
Administrator

Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach organizuje konkurs „Pocztówka z wakacji” skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.  W załączeniu: Regulamin konkursu.

Czytaj więcej o: „Pocztówka z wakacji”