Urzad Miasta i Gminy Mrozy

Najnowsze aktualności

Artykuły

Zachowajmy ostrożność

21 stycznia 2022
Powiększ zdjęcie

Przypominamy! Zachowajmy ostrożność!

Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod ankieterów przeprowadzających inwentaryzację źródeł ciepła na terenie gminy Mrozy. W związku z niepokojącymi informacjami od mieszkańców z terenu naszej Gminy, informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Mrozy ani żadna firma na zlecenie UMiG nie przeprowadza bezpośrednich wizyt ani nie zbiera danych w trakcie rozmów telefonicznych z mieszkańcami w celu zinwentaryzowania źródeł ciepła. Dla osób które jeszcze nie złożyły deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, informujemy że należy złożyć ją osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem strony internetowej (www.zone.gunb.gov.pl)

Każdą próbę wyłudzenia danych osobowych lub oszustwa należy zgłosić na policję.

Osoby, które przeprowadzają kontrole palenisk są pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, oraz posiadają upoważnienie wydane przez Burmistrza Mrozów.

Czytaj więcej o: Zachowajmy ostrożność

Wybory sołtysa w sołectwie Porzewnica

21 stycznia 2022
Powiększ zdjęcie

Burmistrz Mrozów zawiadamia mieszkańców sołectwa Porzewnica, że w dniu 30 stycznia 2022 roku o godz. 15:00 w domu byłego sołtysa odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa w celu wyboru sołtysa.

Szczegóły na stronie: https://mrozy.bip.net.pl/?a=8586

Czytaj więcej o: Wybory sołtysa w sołectwie Porzewnica

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

19 stycznia 2022

Burmistrz Mrozów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania. Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Mrozy. Ogłoszenie o konkursie dostępne na stronie: https://mrozy.bip.net.pl/?a=8583

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Z głębokim żalem żegnamy Śp. Stanisława Mistewicza

19 stycznia 2022
Powiększ zdjęcie

Koronawirus - raport z gminy Mrozy

18 stycznia 2022

Liczba osób w gminie Mrozy na dzień 18 stycznia 2022 roku:

- objętych kwarantanną domową – 189.

Źródło: PSSE w Mińsku Maz.

Jednocześnie informujemy, iż podajemy dane o ilości osób przebywających w kwarantannie domowej, bez danych o osobach przebywający w izolacji domowej. Takie dane w ostatnim czasie przekazywane są przez PSSE w Mińsku Mazowieckim.

Czytaj więcej o: Koronawirus - raport z gminy Mrozy

Szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie – apel Głównego Lekarza Weterynarii i harmonogram szczepień w gminie

14 stycznia 2022

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Czytaj więcej o: Szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie – apel Głównego Lekarza Weterynarii i harmonogram szczepień w gminie

Wybór lekarza weterynarii wyznaczonego do wykonywania czynności urzędowych na 2022 r.

5 stycznia 2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, iż do badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawienia świadectw zdrowia na terenie Gminy Mrozy został wybrany lek. wet. Agnieszka Żmudzka tel. 501 103 772.

Czytaj więcej o: Wybór lekarza weterynarii wyznaczonego do wykonywania czynności urzędowych na 2022 r.

Dodatek osłonowy

4 stycznia 2022
Powiększ zdjęcie

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021  o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1),  dodatek osłonowy przysługuje:

-osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;

- osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy

Informacja dla Par obchodzących w 2022 roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

4 stycznia 2022

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mrozach uprzejmie informuje, że do dnia 31 stycznia 2022 roku do Urzędu mogą zgłaszać się pary małżeńskie zameldowane na terenie gminy Mrozy, które zawarły swój związek w 1972 roku oraz wyrażają chęć wzięcia udziału w uroczystym wręczeniu medali Prezydenta RP z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Prosimy o telefoniczne zgłoszenia w godzinach pracy Urzędu, tel. 25 75 74 175 lub 25 75 74 190.

W imieniu Jubilatów zgłoszenia mogą dokonać upoważnieni najbliżsi członkowie rodziny.

Czytaj więcej o: Informacja dla Par obchodzących w 2022 roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej

4 stycznia 2022
Powiększ zdjęcie

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Czytaj więcej o: Ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej