Powróć do: Sołectwa

Lipiny

Powierzchnia obrębu: 945,98 ha
Liczba ludności: 321
Parafia: Jeruzal
Obręb szkolny: Jeruzal
Infrastruktura społeczna:

  •     Niepubliczna Szkoła Podstawowa
  •     remiza strażacka
  •     przystanek autobusowy
  •     sklep

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, tereny rolne, powierzchniowej eksploatacji złóż kopalin