Powróć do: Sołectwa

Lubomin

Powierzchnia obrębu: 136,43 ha
Liczba ludności: 110
Parafia: Guzew
Obręb szkolny: Mrozy
Infrastruktura społeczna:

  • sklep
  • przystanek

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, tereny rolne