Powróć do: Sołectwa

Natolin

Powierzchnia obrębu: 45,07 ha
Liczba ludności: 40
Parafia: Guzew
Obręb szkolny: Grodzisk
Infrastruktura społeczna:
Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, rolne