Archiwum wiadomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

5 czerwca 2019
Administrator

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim i Sądzie Okręgowym w Siedlcach, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Mrozach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: do Sądu Okręgowego w Siedlcach 2 ławników, w tym 1 – Wydział Cywilny, 1 – Wydział Karny oraz do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim - 1 do Wydziału Rodzinnego.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

Informacja dla rolników – do 31 lipca 2019 r. możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych

24 lipca 2019
Administrator

W związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej wystąpienia suszy na terenie gminy Mrozy w uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew owocowych, truskawek, roślin strączkowych oraz krzewów owocowych wyłącznie na I kategorii glebowej natomiast na II kategorii glebowej w uprawach: zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, tytoniu, krzewów owocowych oraz w roślinach strączkowych suszy rolniczej niniejszym informuję, iż producenci rolni, którzy ponieśli straty w tych uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej o: Informacja dla rolników – do 31 lipca 2019 r. możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych

Podpisanie umowy w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP – 2019

24 lipca 2019
Administrator
Przejdź do - Podpisanie umowy  w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP – 2019

W dniu 24 lipca 2019 r. Gmina Mrozy podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na realizację zadania „Remont strażnicy OSP w Dębowcach” . Umowę podpisali: Janina Ewa Orzełowska  i Elżbieta Lanc – członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrz Mrozów  - Dariusz Jaszczuk  i Skarbnik Gminy - Beata Wiącek.

W ramach programu  Mazowieckie Strażnice OSP – 2019  Gmina Mrozy pozyskała  środki finansowe w kwocie 12 400,00 zł na zadanie dotyczące remontu garażu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcach.

Nowelizacja tzw. ustawy „prądowej” – przypominamy przedsiębiorcom o obowiązku złożenia oświadczeń

26 lipca 2019
Administrator

Przypominamy, że tylko do  poniedziałku 29 lipca przedsiębiorca ma czas, by złożyć oświadczenie o spełnianiu przesłanek do korzystania z niższych cen energii elektrycznej w II połowie 2019 roku.

Więcej informacji  na stronie:

 https://www.gov.pl/web/energia/ustawa-o-cenach-pradu-przypominamy-o-obowiazku-zlozenia-oswiadczen

Informacja dotycząca energii elektrycznej

8 lipca 2019
Administrator

Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

9 lipca 2019
Administrator
Przejdź do - Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2019” pomoc finansową na zgłoszone przez nie zadania.

Czytaj więcej o: Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

Informacja o sesji

11 lipca 2019
Administrator
Przejdź do - Informacja o sesji

W dniu 9 lipca 2019 r. odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Obecni na sesji wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego przedłożonej przez Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach – pana Tomasza Pluchrata oraz  Dzielnicowego Gminy Mrozy - asp. szt. Janusza Chmielowskiego, a także o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaprezentowanej przez Zastępcę Burmistrza – Luizę Kowalczyk.

Czytaj więcej o: Informacja o sesji

W sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu mińskiego

23 lipca 2019
Administrator

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, że w dniu 16 lipca 2019 r. na terenie powiatu mińskiego w miejscowości Mienia, gmina Cegłów wyznaczono ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń.

W związku z powyższym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu mińskiego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, którego dotyczy.

Zapraszamy do Jeruzala 15 sierpnia na coroczny "Jarmark Folkowy w Wilkowyjach"

24 lipca 2019
Administrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja GOPS Mrozy na nowy okres zasiłkowy

18 czerwca 2019
Administrator

Od 1 lipca 2019 r. programem "Rodzina 500+" objęte zostaną wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia bez względu na wysokość dochodu rodziny. Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (tj. przez bankowość elektroniczną, portal Empatia lub portal PUE ZUS) a od 1 sierpnia 2019 r.  w wersji papierowej w GOPS w Mrozach, listownie pocztą oraz elektronicznie.

 

Czytaj więcej o: Informacja GOPS Mrozy na nowy okres zasiłkowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-07
Data publikacji:2016-04-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:49527