Jesteś tutaj: Start / Projekty unijne

Projekty unijne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrozach”

10 września 2019
Administrator

Gmina Mrozy informuje, iż w okresie od września 2019 roku do sierpnia 2021 roku realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach projekt pn. „Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrozach”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego ogólna wartość wynosi:  372 591,26 zł, a wartość środków dofinasowania UE to 298 073,01 zł.

Czytaj więcej o: „Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrozach”

„Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej w Jeruzalu”

10 września 2019
Administrator

Gmina Mrozy informuje, iż w okresie od września 2019 roku do sierpnia 2021 roku, realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu projekt pn. „Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej w Jeruzalu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego ogólna wartość wynosi:  350.086,25 zł, a wartość środków dofinasowania UE to 280.069,00 zł.

Czytaj więcej o: „Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej w Jeruzalu”

„Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy”

10 września 2019
Administrator

 

 

Gmina Mrozy informuje, iż w okresie od września 2019 roku do sierpnia 2021 roku realizowany jest w Szkole Podstawowej w Grodzisku im. Bohaterów Września 1939 r. oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach, projekt pn. „Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego ogólna wartość wynosi: 381.885,63 zł, a wartość środków dofinasowania UE to 305.508,50 zł.

Czytaj więcej o: „Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy”

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

2 sierpnia 2017
Administrator

Adres strony internetowej projektu: http://kanalizacjapois.mrozy.pl/

ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

7 listopada 2018
Administrator

 

 

Gmina Mrozy bierze udział we współfinansowanym z środków UE projekcie ASI - Regionalnym Partnerstwie Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

„Wzmocnienie potencjału OSP Mrozy włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym”

6 czerwca 2018
Administrator

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”
Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej o: „Wzmocnienie potencjału OSP Mrozy włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-01
Data publikacji:2017-08-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:6689