System Gospodarki Odpadami

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Administrator

Artykuły

Zawiadomienie o uchwaleniu nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości obowiązujących od 01.05.2021 r.

29 kwietnia 2021

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że w wyniku podjętej uchwały przez Radę Miejską w Mrozach w dniu 12 marca 2021 roku z dniem 1 maja 2021 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi na terenie Gminy Mrozy.

Wysokość opłat wynosiła będzie:

 • dla właścicieli nieruchomości stale zamieszkałych – 35 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego / 34 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego po uwzględnieniu zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika;
 • dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje) – 14 zł za worek;
 • dla właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 100 zł / rok.

Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.05.2021 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.05.2021 r. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, instytucje).

Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.05.2021 r. od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

treść uchwały Rady Miejskiej : https://mrozy.bip.net.pl/?a=7981

 

Nowe wzory deklaracji obowiązujące od 1 maja 2021 r.

29 kwietnia 2021

W związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mrozach, z dniem 1 maja 2021 roku zmianie ulegają wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości:

 • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MROZY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Załącznik nr 1

 • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MROZY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

 Załącznik nr 2

 • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MROZY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Załącznik nr 3

Treść uchwały Rady Miejskiej https://mrozy.bip.net.pl/?a=7982

Terminarz odbioru nieczystości stałych z terenu gminy Mrozy w 2022 roku

5 stycznia 2021

Analiza stanu gospodarki odpadami

3 października 2016
Administrator

Zmiana numeru rachunku bankowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mrozy

2 stycznia 2020

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mrozy:

 

 

GMINA MROZY
ul. ADAMA MICKIEWICZA 35
05-320 MROZY
NR: 03 9227 0004 0000 1557 2000 1150

W tytule przelewu:

 • Imię i nazwisko
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Adres nieruchomości, której dotyczy opłata

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy

21 października 2020

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy oraz szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrozy.

Rada Miejska w Mrozach w dniu 18 września 2020 roku podjęła uchwałę nr XXI/204/2020, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy oraz uchwałę nr XXI/205/2020 w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrozy.

Uchwały zostały opublikowane w dniu 25 września 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 9840 oraz 9841.

 Treść uchwał pod adresem: https://mrozy.bip.net.pl/?a=7652  oraz  https://mrozy.bip.net.pl/?a=7653

Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych

4 czerwca 2020

Użytkownik sprzętu przeznaczonego do użytku w gospodarstwie domowym w momencie uznania tego sprzętu za odpad może przekazać taki zużyty sprzęt w ramach złożonej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych ul. Graniczna 1, 05-320 Mrozy. Jeżeli zaś dokonuje zakupu nowego sprzętu może zużyty sprzęt oddać do sprzedawcy detalicznego lub hurtowego, pod warunkiem że oddawany zużyty sprzęt będzie tego samego rodzaju oraz w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt.

Sprzedawcy są zobowiązani przy sprzedaży do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy towar, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. 

Nazwy i adresy firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Mrozy, wpisane do rejestru działalności regulowanej można znaleźć pod adresem https://mrozy.bip.net.pl/?a=2824

Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązującej od 01.03.2020 r

4 marca 2020

Zawiadamiamy, że w wyniku Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach nr XV/157/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z dniem 01.03.2020 r. opłata miesięczna za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

30 zł / m-c od gospodarstwa domowego

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązującej od 01.03.2020 r

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:51157