Tablica informacyjna urzędu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Czas pracy Urzędu Miasta i Gminy Mrozy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00.

Czas otwarcia Urzędu jest czasem pracy równoznacznym z czasem obsługi mieszkańców.

Autor: Administrator

Artykuły

Burmistrz Mrozów

4 sierpnia 2016
Administrator

Dariusz Jaszczuk - Pokój nr 1

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących gminy oraz skarg i wniosków dotyczących urzędu w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 17:00 

 

Zastępca Burmistrza

4 sierpnia 2016
Administrator

Luiza Kowalczyk - Pokój nr 1

W przypadku nieobecności Burmistrza, skargi i wnioski przyjmuje Zastępca Burmistrza.

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych w godz. 8.00-16.00.

 

Sekretarz Gminy

4 sierpnia 2016
Administrator

Magdalena Sulich - pokój nr 4

W przypadku nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, skargi i wnioski przyjmuje Sekretarz.

Sekretarz przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych w godz. 8.00-16.00.

Skarbnik Gminy

28 września 2016
Administrator

Beata Wiącek - pokój nr 7

- Kierownik Referatu Finansów

- Skarbnik Gminy

Urząd Stanu Cywilnego

28 września 2016
Administrator

Emilia Nowik - pokój nr 3

- Kierownik Urżędu Stanu Cywilnego.

- Prowadzenie całości spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i dowodów osobistych

 

Wioleta Gałązka - pokój nr 3

- Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

- Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i Karty Dużej Rodziny.

 

Referat Finansów

28 września 2016
Administrator

Katarzyna Abramowska - pokój nr 11

- Podinspektor ds. księgowości budżetowej.

- Obsługa finansowa Urzędu Miasta i Gminy, jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych w zakresie: przyjmowania i sprawdzania dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym, sporządzanie przelewów, bieżące rozliczanie wpłat zakładów budżetowych oraz środków specjalnych, ewidencja środków trwałych.

 

Anna Broda - pokój nr 11

- Inspektor ds. księgowości budżetowej.

- Obsługa finansowa Urzędu Miasta i Gminy, jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych w zakresie: przyjmowania i sprawdzania dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym, sporządzanie przelewów, bieżące rozliczanie wpłat zakładów budżetowych oraz środków specjalnych, ewidencja środków trwałych.

 

Izabela Żmudzin - pokój nr 8

- Podinspektor ds. księgowości podatkowej.

- Prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości podatkowej

 

Karolina Dąbrowska-Trojan - pokój nr 8

- Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych.

- Wymiar zobowiązań pieniężnych.

 

Bożena Milewska - pokój nr 9

- Inspektor ds. księgowości budżetowej.

- Obsługa Urzędu Miasta i Gminy, jednostek organizacyjnych oraz zakładów budżetowych w zakresie: sporządzania dokumentów rozliczeniowych i odprowadzanie składek ZUS, wysokości podatku od wynagrodzeń.

 

Barbara Szydłowska - pokój nr 9

- Inspektor ds. księgowości budżetowej.

- Sporządzanie list płac dla Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych, ubezpieczenia pracownika,wydawanie zaświadczeń o zarobkach, prowadzenie spraw finansowych KZP.

 

Agnieszka Gromulska - pokój nr 10

- Zastępca Skarbnika Gminy.

- Obsługa finansowo - księgowa Urzędu Miasta i Gminy Mrozy oraz jednostek organizacyjnych.

 

Monika Zarzycka - pokój nr 10

- Pracownik administracyjny.

 

Lena Gałązka - pokój nr 6

- Inspektor ds. księgowości budżetowej.

- Naliczanie, korekta odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS); Przekazywanie i rozliczanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych wynikających z zawartych umów i porozumień; Ewidencja wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym; Egzekucja ww. należności; Naliczanie odpisu na Fundusz Sołecki; Tworzenie i likwidacja lokat bankowych; Obsługa zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji

 

Paulina Szerszeń - pokój nr 6

- Inspektor ds. księgowości budżetowej.

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych gminy Mrozy, wystawianie faktur VAT, rozliczenia z tytułu podatku VAT, prowadzenie ewidencji wpływów: czynsz za lokale mieszkaniowe, użytkowe, wynajem świetlic wiejskich.  

 

Agnieszka Konca - I piętro

- Samodzielny referent ds. obsługi księgowo-kasowej.

- Obsługa księgowo - kasowa. Kasa czynna w godzinach 8.00 - 16.00.

 

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

28 września 2016
Administrator

Aneta Niemirka - pokój nr 12

- Inspektor ds. pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych

 

Monika Zawisza – pokój nr 12

- Inspektor ds. planowania inwestycji

- Gospodarka odpadami, zamówienia publiczne i rozliczanie inwestycji.

 

Henryka Kowalczyk - pokój nr 13

- Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami.

- Gospodarka gruntami, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic, komunalizacja mienia Skarbu Państwa.

 

Renata Gałązka - pokój nr 13

- Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa.

- Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa oraz zwrot części podatku akcyzowego dla rolników.

 

Kamila Juśkiewicz - pokój nr 16

- Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej.

 

Kinga Kruk - pokój nr 16

- Inspektor ds. zamówień publicznych i realizacji inwestycji.

- Prawo wodne, zamówienia publiczne i rozliczanie inwestycji.

Referat Edukacji, Przedsiębiorczości, Bezpieczeństwa i Logistyki

4 sierpnia 2016
Administrator

Agnieszka Kowalczyk - pokój nr 14

- Inspektor ds. oświaty, kultury, zdrowia, sportu i archiwum.
- Sprawy z zakresu, oświaty, kultury, sportu, zdrowia.

Grzegorz Kowalczyk - pokój nr 14

- Inspektor ds. informatyki.
- Sprawy z zakresu, obsługi informatycznej Urzędu. 

Karolina Grązka - pokój nr 15

- Inspektor ds. bezpieczeństwa i logistyki Urzędu.
- Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo imprez masowych, sprawy obronne, logistyka urzędu.     

Paulina Moczydłowska - pokój nr 15

- Inspektor ds. przedsiębiorczości i obsługi kancelaryjnej Urzędu.
- Prowadzenie kancelarii Urzędu, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.   

Samodzielne stanowiska

28 września 2016
Administrator

Karolina Drzazga - pokój nr 1

- Referent ds. kadrowych i obsługi sekretariatu.

- Sprawy kadrowe i obsługa sekretariatu.

 

Agnieszka Bielska - pokój nr 5

- Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, samorządów wiejskich i organizacyjnych.

- Obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej, narady z sołtysami, zebrania wiejskie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:22082