Powróć do: Sołectwa

Płomieniec

Powierzchnia obrębu: 719,70 ha
Liczba ludności: 127
Parafia: Jeruzal
Obręb szkolny: Jeruzal
Infrastruktura społeczna:

  •     przystanek autobusowy

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, zabudowy letniskowej, tereny rolne, leśne