Opłaty za korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przypomina, że do 31 marca 2024 r. upływa termin płatności opłata za korzystanie ze środowiska

Do 31 marca 2024 r. należy:

  • przedłożyć marszałkowi województwa wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska zawierający naliczenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, za wydane uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych i składowanie odpadów za rok 2023
  • wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2023 w przypadku, gdy wysokość rocznej opłaty za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł

UWAGA! Na rok 2023 obowiązują nowe stawki opłat.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://mazovia.pl/ w  zakładce Załatw sprawę – E-usługi - E-usługi udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - w karcie usług opłaty środowiskowe w punkcie 6.05 Opłaty za korzystanie ze środowiska.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności