Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja o sesji

11 lipca 2019
Administrator
Powiększ zdjęcie

W dniu 9 lipca 2019 r. odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Obecni na sesji wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego przedłożonej przez Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach – pana Tomasza Pluchrata oraz  Dzielnicowego Gminy Mrozy - asp. szt. Janusza Chmielowskiego, a także o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaprezentowanej przez Zastępcę Burmistrza – Luizę Kowalczyk.

Czytaj więcej o: Informacja o sesji

Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Mrozy

10 lipca 2019
Administrator

Unieważnienie konkursu

10 lipca 2019
Administrator

Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

9 lipca 2019
Administrator
Powiększ zdjęcie

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2019” pomoc finansową na zgłoszone przez nie zadania.

Czytaj więcej o: Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

Informacja dotycząca energii elektrycznej

8 lipca 2019
Administrator

Pies szuka domu

5 lipca 2019
Administrator
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że w miejscowości Dąbrowa od tygodnia błąka się pies. Poszukujemy właściciela znalezionego psa. Jeśli nie będzie możliwe ustalenie właściciela, informujemy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w tutejszym urzędzie, istnieje możliwość adopcji zwierzęcia. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt z tutejszym urzędem, nr tel. (25) 75 74 766 wewn. 13 (w godz. 8:00-16:00) lub osobiście pokój nr 13. W przypadku braku chętnych do adopcji, pies zostanie odłowiony i przekazany do schroniska.

Czytaj więcej o: Pies szuka domu

Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

4 lipca 2019
Administrator

Przedłużony nabór wniosków na odbiór odpadów azbestowych

2 lipca 2019
Administrator

Burmistrz Mrozów informuje, że został przedłużony nabór wniosków na odbiór odpadów azbestowych, których realizacja będzie w 2019 roku. Wnioski należy złożyć do dnia 15 lipca 2019 roku.

Złożone po tym terminie wnioski będą przyjmowane na realizację w 2020 roku, ale jednocześnie będą traktowane jako lista rezerwowa na realizację w 2019 roku.

 

Druki tych wniosków można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy w pokoju nr 13, u sołtysa lub pobrać ze strony internetowej http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=2933.

Czytaj więcej o: Przedłużony nabór wniosków na odbiór odpadów azbestowych

Informacja o Sesji Rady Miejskiej

2 lipca 2019
Administrator
Powiększ zdjęcie

W dniu 28 czerwca 2019 r. odbyła się VIII wyjazdowa sesja Rady Miejskiej w Mrozach poświęcona przeglądowi mienia oraz omówieniu zakresu planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.

Czytaj więcej o: Informacja o Sesji Rady Miejskiej

Spotkanie Burmistrza Mrozów z mieszkańcami

1 lipca 2019
Administrator
Powiększ zdjęcie

W piątek 28 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mrozach odbyło się spotkanie Burmistrza Mrozów z mieszkańcami. Tematem przewodnim spotkania była debata o bezpieczeństwie z przedstawicielami policji.

Czytaj więcej o: Spotkanie Burmistrza Mrozów z mieszkańcami