Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja nr 6 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

1 grudnia 2022
Powiększ zdjęcie

W związku z dostawą pierwszego zamówionego węgla do Gminy Mrozy, informujemy iż:

1. Od najbliższego poniedziałku tj. 5 grudnia 2022 roku rozpoczniemy sprzedaż węgla.

2. Węgiel będzie wydawany według kolejności złożonych do Urzędu pozytywnie zweryfikowanych wniosków. Uprawnione osoby będą powiadomione o tym fakcie telefonicznie lub e-mailem.

3. Powiadomione osoby, po otrzymaniu informacji o możliwości odbioru węgla, powinny dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy lub na rachunek bankowy Nr 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040. Przypominamy, iż cena węgla wynosi 2 000,00 zł za 1 tonę.

Ważne: Wszystkie wpłaty muszą zawierać dane Wnioskodawcy wskazane we wniosku o zakup węgla.

4. Dokonana wpłata w kasie Urzędu lub wpływ środków na konto Gminy Mrozy będą podstawą do wystawienia faktury. W przypadku wpłaty na konto - zaleca się dokonywanie płatności tzw. „szybkim przelewem”. Faktury należy odbierać w pok. nr 6 w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy.

5. Następnie z fakturą należy udać się po odbiór węgla do składu znajdującego się w Mrozach przy ul Adama Mickiewicza 37 (dawny skład GS Mrozy). Węgiel będzie wydawany w godz. od 8 do godz. 15.

6. Nie dokonanie wpłaty w terminie 3 dni od otrzymania informacji o odbiorze węgla i nie odebranie faktury spowoduje, że takie osoby zostaną przesunięte na koniec kolejki.

7. Zakupiony węgiel nie podlega zwrotowi.

Dariusz Jaszczuk – burmistrz Mrozów

Czytaj więcej o: Informacja nr 6 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

Zniszczone tablice artystyczne w przejściu podziemnym przy dworcu PKP w Mrozach

1 grudnia 2022

Z przykrością informujemy, że w czasie ostatniej doby mieliśmy ponownie do czynienia z aktem wandalizmu w przejściu podziemnym przy dworcu PKP w Mrozach. Nieznany na razie sprawca lub sprawcy uszkodzili już po raz kolejny artystyczne tablice informacyjne, które były malowane przez dwa lata przez mieszkańców naszej gminy. Swój talent i czas poświęcały grupy dzieci z zajęć artystycznych i wakacyjnych w Gminnym Centrum Kultury, uczniowie Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Mrozach, seniorzy, pracownicy biblioteki, GCK i uczestnicy Jarmarku folkowego w Jeruzalu. Pierwsze chuligańskie przypadki uszkodzeń miały miejsce już kilka miesięcy temu, teraz została wyłamana duża część kolejnej tablicy. Przykre jest to, że po kilku latach, w czasie których tablice zdobiły przejście podziemne, zaczyna komuś przeszkadzać ładne i estetyczne otoczenie. Mamy nadzieję, że dochodzenie policji zarówno w sprawie poprzednich aktów dewastacji, jak i tego najnowszego, spowoduje ukaranie sprawców, którzy będą zobowiązani do zwrotu kosztów naprawy i wymiany tablic w wysokości wielu tysięcy zł.

Czytaj więcej o: Zniszczone tablice artystyczne w przejściu podziemnym przy dworcu PKP w Mrozach

Zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu przyzagrodowego

28 listopada 2022

Z uwagi na liczne ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałej części Europy, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przypomina o obowiązku zgłaszania miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Czytaj więcej o: Zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu przyzagrodowego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

24 listopada 2022

Burmistrz Mrozów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy ds. archiwum.

Załącznik: Ogłoszenie o naborze

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja nr 5 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

23 listopada 2022
Powiększ zdjęcie

Z informacji uzyskanej od przedstawiciela handlowego Spółki PGE Paliwa tj.  podmiotu wyznaczonego do  obsługi  gminy Mrozy w zakresie sprzedaży węgla, pierwsza dostawa zamówionego przez naszą gminę węgla będzie za ok. 2-3 tygodnie.

Czytaj więcej o: Informacja nr 5 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

Gdzie zgłaszamy przypadki znalezienia martwych ptaków?

23 listopada 2022

Mając na uwadze prowadzone badania monitoringowe w kierunku zakażeń wirusem grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) przypominamy o konieczności zgłaszania do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim znalezionych martwych dzikich ptaków, szczególnie dzikiego ptactwa wodnego i dużych ptaków drapieżnych.

Czytaj więcej o: Gdzie zgłaszamy przypadki znalezienia martwych ptaków?

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

21 listopada 2022
Powiększ zdjęcie

KPP w Mińsku Mazowieckim, Komisariat Policji w Mrozach oraz Burmistrz Mrozów zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Mrozy na debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa. Debata odbędzie się 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy.

Czytaj więcej o: Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Gminny Dzień Seniora

21 listopada 2022
Powiększ zdjęcie

Jesienią jest kilka dni dedykowanych seniorom, 1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października to Europejski Dzień Seniora, a  14 listopada jest Ogólnopolskim  Dniem  Seniora.  W naszej Gminie Seniorzy swoje święto obchodzili 19 listopada w gościnnych murach Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.

Czytaj więcej o: Gminny Dzień Seniora

Cykl kontrolny na terenie Gminy Mrozy

18 listopada 2022

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w okresie od 21 listopada 2022r. do 21 grudnia 2022r. roku rozpocznie się cykl kontrolny, podczas którego upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Mrozy przeprowadzą kontrole dotyczące:

  1. Realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 3. ust 1, ust. 3 pkt 1 i 2, art. 5 ust. 1 pkt. 2, art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297)
  2. Palenisk domowych, przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297),  art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)
Czytaj więcej o: Cykl kontrolny na terenie Gminy Mrozy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

18 listopada 2022

Burmistrz Mrozów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych.

Załącznik: Ogłoszenie o naborze

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze