Pozyskanie środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

logotyp_mazowsze 

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 6 lutego 2024 roku przyjął uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań  zgłoszonych przez gminy w ramach ogłoszonych w 2024 roku naborów.

Gmina Mrozy pozyskała ze środków budżetu Województwa mazowieckiego 512.730,00 zł na dofinansowanie zadań zgłoszonych w ramach :

Mazowsze dla sportu 2024 - Rozbudowa stadionu sportowego w Mrozach – 226.730,00 zł;

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łukówcu – 200.000,00 zł;

Mazowsze dla sołectw 2024 – Budowa chodnika przy ulicy Siedleckiej w Grodzisku – 

15.000,00 zł oraz Budowa oświetlenia ulicy Bocznej w sołectwie Mrozy Wola – 15.000,00 zł;

Mazowieckie strażnice OSP – Remont strażnicy OSP w Sokolniku – 36.000,00 zł;

Mazowsze dla zwierząt 2024 - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mrozy – 20.000,00 zł.

Za okazane wsparcie dziękujemy.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności