Zapraszamy do skorzystania z usług Dziennego Domu Senior+ w Lipinach

Uczestnikami  mogą być osoby, które zamieszkują teren Gminy Mrozy,  ukończyły 60-ty rok życia i są nieaktywne zawodowo. 

Deklaracje uczestnictwa  do Dziennego Domu Seniora można składać do: 

 •  Kierownika  Dziennego Domu Seniora+ 

Lipiny  71, 05-317 Jeruzal

tel: 507-953-486;

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach

ul. Armii Krajowej 12, 05-320 Mrozy

tel. (25) 75-74-715

e-mail: gops@mrozy.pl;

 •  Urzędu  Miasta i Gminy Mrozy

 ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy

 tel: (25) 75- 74 -175 

e-mail: gmina@mrozy.pl.    

 senior_(1) 

Dzienny Dom Senior+ w Lipinach będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Powstała placówka zapewni miejsca dla 30 seniorów, w wieku 60+.

Wokół budynku znajduje się  teren rekreacyjno-wypoczynkowy oraz taras, gdzie będzie miejsce na odpoczynek i zajęcia ruchowe prowadzone na świeżym powietrzu Dzienny Dom Senior + zlokalizowany  jest na dwóch kondygnacjach; parterze i piętrze. W budynku zamontowany został w pełni dostosowany dźwig osobowy, lokal wolny jest także od barier architektonicznych.

 

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Seniora + w Lipinach obejmował będzie w szczególności:

 • miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez osoby starsze,
 •  domową atmosferę w komfortowych warunkach,
 • jeden ciepły posiłek dziennie (drugi posiłek przygotowywany przez uczestników w ramach zajęć),
 • umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych, w tym także na świeżym powietrzu, 
 • udostępnianie prasy, korzystanie z biblioteczki i komputerów,
 • terapia ruchowa dostosowana do możliwości uczestników,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami Policji, Straży, grup szkolnych, itp.
 • współpraca z Gminnym Centrum Kultury w Mrozach, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  w Mrozach, szkołami, Klubem Seniora w Mrozach , Kołem Gospodyń w Lipinach


Seniorzy będą mieli do dyspozycji liczne pomieszczenia, w tym:

 • salę spotkań/jadalnię,  
 • pomieszczenie kuchenne, 
 • pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej z wyposażeniem,
 • szatnię ,
 • łazienkę,
 • pokój zabiegowo-pielęgniarski, 
 • pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą wyposażone w sprzęt RTV oraz komputerowy, 
 • wydzielone miejsce na pralkę i suszarkę,

OFEROWANE ZAJĘCIA :

 1. Rękodzieło :

Podczas zajęć będziemy tworzyć prace w różnych technikach rękodzielniczych, jak np. : szydełkowanie, makrama, malowanie na szkle, malowanie na tkaninie, rzeźbienie w różnych masach plastycznych. Będziemy wykonywać podkładki, ozdobne zawieszki, witraże, zdobić ceramikę, tkaninę i wiele innych. Stworzymy unikatowe przedmioty, które będą ozdobą domu lub wspaniałym prezentem dla bliskich osób.

2. Zajęcia kulinarne :

Poprzez zajęcia kulinarne seniorzy będą mogli wymieniać się swoim doświadczeniem, wiedzą i upodobaniami smakowymi, będzie to okazja do wymiany różnymi przepisami. Będziemy wspólnie przygotowywać posiłki  i spożywać je w placówce.

3. Zajęcia aktywizujące/wycieczka/spotkania /imprezy integracyjne :

Zajęcia aktywizujące społecznie:

1. Wolontariat międzypokoleniowy, min.

 • organizacja festynu międzypokoleniowego,
 • giełda zainteresowań, czyli spotkania/zajęcia/warsztaty z młodzieżą - wymiana doświadczeń,  
 • wspólne przedsięwzięcia,
 • wspomnienia z dawnych lat, przekazywanie tradycji.

2. Udział w Gminnym Dniu Seniora i innych imprezach ukierunkowanych na działania aktywizujące społecznie seniorów.

3.  Włączanie się i zaangażowanie się w działania społeczne w mieście, np. zbiórka odzieży dla potrzebujących itp.

4.Zorganizujemy minimum jedną wycieczkę dla seniorów w ramach integracji,

5. Zajmiemy się organizacją imprez z okazji imienin/urodzin,  spotkań świątecznych  – Wielkanoc  i Boże Narodzenie we współpracy z Kołami Gospodyń, bal andrzejkowy, dzień seniora.

4. Zajęcia kulturalno-oświatowe :

1. Wyjścia do instytucji kulturalno – oświatowych,

2. Korzystanie z oferty Miasta i organizacji, tj. kino, projekcje,

3. Spotkania z ciekawymi/znanymi osobami,

4. Włączanie się w akcje typu Narodowe Czytanie, itp.

 5. Działania samopomocowe senior-senior.

6. Udział w konkursach.

5.Zajęcia edukacyjne :

1. Trening umysłu i koncentracji m.in. poprzez gry logiczne, gry planszowe, krzyżówki, zagadki, popołudnia/wieczory dowcipów,

2. Zajęcia o charakterze muzykoterapeutycznym (m.in. karaoke, wieczór kolęd) i rękodzielnictwa,

3. Interdyscyplinarne działania profilaktyczne prowadzone przez specjalistów (ilość zajęć z danej dziedziny zależna będzie od potrzeb seniorów), m.in.:

 • w zakresie godnego starzenia się, m.in. psycholog, pielęgniarka, kosmetyczka, wizażysta itp. - np. zajęcia/warsztaty z podnoszenia samooceny i własnej wartości, umiejętności radzenia sobie  w sytuacjach stresowych, profilaktyka, estetyka osobista,
 • w zakresie bezpieczeństwa seniora, m.in. bankowiec, informatyk,
 • jak korzystać z Internetu, policja, straż miejska - przechowywanie pieniędzy, czujne zaufanie itp. 

4. Kącik botaniczny - prowadzenie mini ogródka doniczkowego (rośliny domowe, zioła, przyprawy)

5. Zajęcia kulinarne w zakresie zdrowego odżywiania.

Pliki do pobrania:

Deklaracja uzestnictwa.pdf
Format: pdf, 317.37 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności