Powróć do: Jedn. Organizacyjne

Gospodarka komunalna

Zakład Gospodarki Komunalnej

Mrozy, ul. Graniczna 1
Tel. (25) 75-74-082
adres e-mail: info@zgkmrozy.pl

Bank Spółdzielczy w Mrozach: 96 9227 0004 0000 0778 2000 0010

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej ZGK w Mrozach: http://zgk-mrozy.bip.net.pl/ 

Czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00
sobota w godz. 8:00 - 13:00 - czynny tylko PSZOK

Zadania ZGK

Do zakresu działania Zakładu należy w szczególności:

 1. Eksploatacja Stacji Uzdatniania Wody w Piasecznie.
 2. Eksploatacja sieci wodociągowej z terenu gmin objętych porozumienie.
 3. Odczytywanie wskazań wodomierzy na przyłączach wodociągowych.
 4. Eksploatacja oczyszczalni ścieków.
 5. Odbiór ścieków od osób fizycznych i prawnych.
 6. Usuwanie nieczystości stałych.
 7. Zawieranie umów z odbiorcami wody z sieci wodociągowej, dostawcami ścieków i nieczystości stałych.
 8. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 9. Utrzymanie gminnego wysypiska śmieci.
 10. Utrzymanie terenów zielonych.
 11. Utrzymanie gminnego targowiska.
 12. Eksploatacja kanalizacji deszczowej.
 13. Budowa i remonty dróg, ulic i chodników.
 14. Zimowe utrzymanie dróg i zwalczanie gołoledzi.
 15. Konserwacja urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej w obiektach gminnych.
 16. Świadczenie usług dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzonej działalności, usługi ślusarskie.
 17. Dowożenie dzieci do szkół autobusem szkolnym.

Dokumenty od pobrania:

 1. Ceny usług komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Mrozy: https://zgk-mrozy.bip.net.pl/?a=294 
 2. Terminarz odbioru nieczystości stałych z terenu gminy Mrozy: https://zgk-mrozy.bip.net.pl/?c=271 
 3. Stwierdzenie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Piaseczno wystawione przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim. https://zgk-mrozy.bip.net.pl/?c=247
 4. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wod-kan. https://zgk-mrozy.bip.net.pl/?c=223