Powróć do: Podatki i opłaty

Informacja dla osób fizycznych

Rodzaj podatku:

 1. podatek od nieruchomości
 2. podatek rolny
 3. podatek leśny

Sposoby płatności:

 1. na konto Gminy Mrozy: BS Mrozy 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040
 2. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy
 3. u sołtysa – inkasenta

Dane jakie należy podać w tytule płatności:

 1. numer decyzji oraz za jaki okres

Terminy płatności:

 1. do 15 marca
 2. do 15 maja
 3. do 15 września
 4. do 15 listopada