Powróć do: Jedn. Organizacyjne

Klub seniora

Wszystkich Seniorów z gminy Mrozy zachęcamy do korzystania z inicjatyw podejmowanych w ramach Klubu Seniora. Powołany został  Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Mrozów w dniu 22 stycznia  2016 r.i mieści się w budynku przy Gminnej Bibliotece Publiczne im. Jana Pawła II w Mrozach przy ul. Pokoju 1.

Inicjatywa powstała w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej w gminie Mrozy. Klub otwarty jest dla wszystkich chętnych seniorów od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 13:00. To miejsce spotkań seniorów, wspólnych aktywności, zainteresowań, wymiany doświadczeń, nawiązania znajomości. W ramach działalności Klubu, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.15 - 12:00 wydawany jest jeden ciepły posiłek.

Seniorów z gminy Mrozy cechuje niezwykła aktywność. Dla tych, którzy dbają o kondycję fizyczną prowadzone są zajęcia z gimnastyki. Odbywają się w ramach dwóch grup – 2x w tygodniu w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mrozach przy ulicy Licealnej 7:

  • w poniedziałki o godz. 11.00 i 12.30
  • w  piątki o godz. 11.00 i 12.30

Prowadzone w ramach Klubu działania są bezpłatne. Osobami uprawnionymi do korzystania zarówno z posiłku, jak i zajęć gimnastycznych są osoby zamieszkałe w gminie Mrozy, legitymujące się uprawnieniami emeryta lub rencisty.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania:

Regulamin Klubu Seniora w Mrozach
Format: pdf, 581.51 kB