Powróć do: Sołectwa

Mrozy Wola

Powierzchnia obrębu:
Liczba ludności:
Parafia: Mrozy
Obręb szkolny: Mrozy
Infrastruktura społeczna:

 •     Urząd Miasta i Gminy Mrozy
 •     kościół parafialny, cmentarz
 •     stacja PKP, przystanki autobusowe
 •     szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum
 •     ośrodek zdrowia
 •     bank i ekspozytura
 •     poczta
 •     biblioteka publiczna
 •     stadion, klub sportowy
 •     remiza strażacka
 •     świetlica wiejska
 •     apteka
 •     pub
 •     pizzeria
 •     cukiernia
 •     zakłady usługowe
 •     zakłady produkcyjne
 •     żłobek
 •     place zabaw
 •     sklepy
 •     publiczne przedszkola
 •     banki i bankomaty

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, zabudowy usługowo-mieszkaniowej,
zabudowy rolniczej - siedliskowej, zabudowy letniskowej, tereny wypoczynkowo-rekreacyjne, sportu i towarzyszących usług, rolne, leśne, zabudowy
produkcyjnej i usługowej