Powróć do: Sołectwa

Porzewnica

Powierzchnia obrębu: 58,48 ha
Liczba ludności: 38
Parafia: Jeruzal
Obręb szkolny: Grodzisk
Infrastruktura społeczna:

  •     przystanek autobusowy

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej z dopuszczeniem usług, rolne, ekologiczne w dolinach rzek