Powróć do: Sołectwa

Wola Paprotnia

Powierzchnia obrębu: 188,39 ha
Liczba ludności: 222
Parafia: Mrozy
Obręb szkolny: Mrozy
Infrastruktura społeczna:

  • świetlica wiejska
  • plac zabaw
  • boisko do siatkówki
  • przystanek autobusowy

Zagospodarowanie przestrzenne: tereny zabudowy rolniczej - siedliskowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, tereny rolne