Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

W duchu sportowej rywalizacji, przyjaznej atmosferze oraz przy dopingu lokalnej społeczności w dniu 28.05.2023 roku na Stadionie Sportowym w Mrozach odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych.

W zawodach udział wzięło 7 jednostek OSP z terenu gminy Mrozy: OSP Grodzisk, OSP Guzew, OSP Jeruzal, OSP Lipiny, OSP Łukówiec, OSP Mrozy, OSP Sokolnik, oraz 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 3 z OSP Grodzisk, 1 z OSP Guzew, 1 z OSP Łukówiec, 1 z OSP Jeruzal oraz 1 Dziecięca Drużyna Pożarnicza z OSP Sokolnik.

Kolejność medalowych miejsc seniorskich drużyn pożarniczych przedstawia się następująco:

I miejsce - OSP Łukówiec
II miejsce - OSP Jeruzal
III miejsce - OSP Lipiny

Natomiast klasyfikacja końcowa rywalizacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wypadła następująco: 

I miejsce – OSP Łukówiec
II miejsce – OSP Jeruzal
III miejsce – OSP Grodzisk

Najlepsze jednostki otrzymały nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz pamiątkowe puchary, a drużyny MDP medale oraz puchary, które wręczyli Zastępca Burmistrza Mrozów Luiza Kowlaczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Rudka, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Kazimierz Sęktas oraz Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP Karol Sęktas. 

W przygotowaniu zawodów znaczną pomocą wykazał się Komendant Gminny – druh Tomasz Malesa, Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP Karol Sęktas oraz druhowie z OSP Lipiny i OSP Dębowce, którzy tego dnia pełnili rolę gospodarzy, za co należą się im szczególne podziękowania.

Nad całością czuwała komisja sędziowska z PSP Mińsk Mazowiecki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim startującym drużynom za udział w zawodach, a druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych za stałą współpracę oraz gotowość bojową i pomoc niesioną mieszkańcom gminy. 

Galeria zdjęć

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 300 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 299 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 298 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 297 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 296 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 295 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 294 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 293 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 292 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 291 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 290 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 289 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 288 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 287 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 286 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 285 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 284 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 283 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 282 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 281 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 280 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 279 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 278 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 277 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 276 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 275 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 274 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 273 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 272 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 271 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 270 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 269 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 268 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 267 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 266 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 265 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 264 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 263 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 262 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 261 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 260 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 259 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 258 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 257 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 256 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 255 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 254 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 253 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 252 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 251 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 250 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 249 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 248 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 247 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 246 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 245 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 244 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 243 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 242 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 241 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 240 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 239 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 238 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 237 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 236 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 235 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 234 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 233 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 232 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 231 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 230 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 229 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 228 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 227 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 226 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 225 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 224 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 223 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 222 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 221 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 220 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 219 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 218 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 217 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 216 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 215 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 214 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 213 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 212 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 211 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 210 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 209 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 208 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 207 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 206 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 205 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 204 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 203 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 202 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 201 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 200 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 199 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 198 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 197 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 196 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 195 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 194 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 193 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 192 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 191 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 190 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 189 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 188 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 187 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 186 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 185 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 184 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 183 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 182 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 181 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 180 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 179 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 178 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 177 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 176 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 175 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 174 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 173 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 172 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 171 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 170 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 169 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 168 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 167 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 166 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 165 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 164 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 163 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 162 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 161 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 160 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 159 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 158 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 157 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 156 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 155 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 154 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 153 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 152 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 151 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 150 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 149 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 148 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 147 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 146 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 145 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 144 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 143 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 142 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 141 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 140 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 139 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 138 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 137 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 136 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 135 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 134 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 133 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 132 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 131 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 130 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 129 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 128 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 127 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 126 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 125 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 124 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 123 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 122 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 121 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 120 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 119 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 118 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 117 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 116 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 115 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 114 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 113 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 112 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 111 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 110 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 109 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 108 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 107 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 106 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 105 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 104 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 103 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 102 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 101 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 100 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 99 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 98 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 97 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 96 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 95 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 94 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 93 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 92 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 91 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 90 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 89 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 88 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 87 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 86 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 85 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 84 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 83 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 82 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 81 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 80 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 79 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 78 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 77 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 76 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 75 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 74 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 73 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 72 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 71 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 70 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 69 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 68 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 67 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 66 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 65 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 64 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 63 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 62 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 61 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 60 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 59 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 58 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 57 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 56 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 55 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 54 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 53 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 52 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 51 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 50 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 49 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 48 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 47 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 46 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 45 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 44 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 43 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 42 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 41 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 40 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 39 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 38 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 37 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 36 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 35 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 34 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 33 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 32 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 31 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 30 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 29 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 28 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 27 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 26 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 25 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 24 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 23 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 22 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 21 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 20 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 19 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 18 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 17 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 16 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 15 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 14 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 13 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 12 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 11 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 10 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 9 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 8 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 7 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 6 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 5 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 4 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 3 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 2 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2023 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!