Powróć do: Zabytki

Łukówiec

  • Zespół dworski, w skład którego wchodzi dwór drewniany z przełomu XVIII i XIX w. 

Historia Łukówca ściśle związana jest ze szlachecką rodziną Cieszkowskich, wspomnianą przy okazji zabytków Jeruzala. Na ich zlecenie powstawały poszczególne obiekty wchodzące w skład zespołu dworskiego wpisanego do Rejestru Zabytków w 1962 r.