Powróć do: Dla Mieszkańca

Mrozy dla rodziny 3+

Informujemy, że Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy, została wprowadzona w życie nowa samorządowa Karta "Mrozy dla Rodziny 3+", w miejsce Karty „Mrozy dla Rodziny 3+” wydawanej na podstawie Uchwały Nr III/58/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 lutego 2015 r.

Program ten stanowi uzupełnienie ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny, z którego na początku 2019 roku korzystało ok. 2 miliony osób w całym kraju (źródło: www.polskieradio24.pl)
Karta "Mrozy dla Rodziny 3+", to program funkcjonujący na obszarze gminy Mrozy i na tym obszarze uprawniający osoby posiadające kartę do zniżek, rabatów czy udogodnień, które szczegółowo opisane są w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019 roku. W uchwale definiuje się między innymi komu może być przyznana Karta "Mrozy dla Rodziny 3+", jakie uprawnienia przysługują jej posiadaczom, czy też gdzie należy się zgłosić, by uzyskać kartę.