Powróć do: Dla Mieszkańca

Tablica informacyjna urzędu

Czas pracy Urzędu Miasta i Gminy Mrozy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00.

Czas otwarcia Urzędu jest czasem pracy równoznacznym z czasem obsługi mieszkańców.