Urzad Miasta i Gminy Mrozy

Odbiór odpadów przemysłowych

18 lutego 2021

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się co raz częściej przypadkami przywożenia na PSZOK oraz wystawiania w dniu zbiórki przed posesję odpadów nie stanowiących odpadów komunalnych informujemy, iż podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady przemysłowe lub poprodukcyjne zobowiązane są do podpisania umowy z wyspecjalizowaną firmą mającą zezwolenie na odbiór, transport i utylizację tego rodzaju odpadów.

Odpady przemysłowe powstają nie tylko w fabrykach, ale również w magazynach, warsztatach samochodowych, zakładach budowlanych. Są to głównie: odpady z warsztatów samochodowych, zużyte akumulatory, oleje i odpady ropopochodne, odpady tworzyw sztucznych, szkło, zaolejone czyściwo i płyny szlifierskie. Część z nich stanowi grupę odpadów niebezpiecznych, które muszą zostać poddane unieszkodliwieniu.

W nawiązaniu do zaistniałych sytuacji, prosimy przedsiębiorców, którzy wcześniej nie okazali się umową zawartą z wyspecjalizowaną firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych, o przedłożenie takiej umowy do Urzędu Miasta i Gminy Mrozy. Te podmioty, które nie okażą się umową będą wzywane pisemnie.

Jednocześnie informujemy, że tego typu odpady jak oleje samochodowe, oleje do kosiarek spalinowych ogrodowych, powstające w gospodarstwach domowych również nie stanowią odpadu komunalnego, pomimo że ich wytworzenie było związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Jednakże nie są to odpady bytowe, dlatego sposób postępowania z  ich zagospodarowaniem jest odmienny niż dla odpadów komunalnych. Przepalone oleje wytworzone w gospodarstwie domowym powinny być oddane do punktu, w którym zostały zakupione. Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą tego rodzaju asortymentu zobowiązani są do odebrania zużytych olejów od swoich klientów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-18
Data publikacji:2021-02-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:176