System Gospodarki Odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Administrator

Artykuły

Terminarz odbioru nieczystości stałych z terenu gminy Mrozy

23 grudnia 2019

Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r.

5 marca 2019
Administrator

Burmistrz Mrozów zawiadamia właścicieli nieruchomości, że w dniu 8 lutego 2019 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Mrozach Nr IV/32/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej od 01.04.2019 r.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r.

Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.01.2017 r.

11 stycznia 2017
Administrator

Burmistrz Mrozów zawiadamia właścicieli nieruchomości, że w dniu 9 grudnia 2016 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Mrozach Nr XXIII/258/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej od 01.01.2017 r.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.01.2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami

3 października 2016
Administrator

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.08.2015 r.

8 września 2015
Administrator
Przejdź do - Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.08.2015 r.

Od 1 sierpnia 2015 r. dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły w załączniku: ZAWIADOMIENIE

Czytaj więcej o: Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.08.2015 r.

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

8 września 2015
Administrator
Przejdź do - Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Urząd Miasta i Gminy Mrozy przypomina o obowiązku wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Opłaty należy wnosić kwartalnie, bez wcześniejszego wezwania, w następujących terminach:

Czytaj więcej o: Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Osiągnięte poziomy recyklingu

8 września 2015
Administrator
Przejdź do - Osiągnięte poziomy recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Czytaj więcej o: Osiągnięte poziomy recyklingu

Zbiórka Odpadów Komunalnych

8 września 2015
Administrator

Podmioty wyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach, ul. Graniczna 1":

Czytaj więcej o: Zbiórka Odpadów Komunalnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:28504