BURMISTRZ MROZÓW

BURMISTRZ MROZÓW
Dariusz Jaszczuk

Burmistrz sprawuje nadzór w zakresie prawidłowości realizacji zadań pod względem merytorycznym przypisanych do podległych struktur, w szczególności właściwego stosowania prawa i przyjętych procedur do rozstrzygania prowadzonych postępowań. Jako kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Do zakresu zadań i kompetencji Burmistrza należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
 3. projektowanie i realizacja strategii rozwoju gminy,
 4. określanie polityki kadrowej i płacowej,
 5. nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu,
 6. składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu oraz informacji o swojej pracy pomiędzy sesjami Rady,
 7. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec osób zatrudnionych w Urzędzie,
 8. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 9. zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej Urzędu,
 10. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 11. prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
 12. wykonywanie budżetu gminy oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
 13. wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania,
 14. zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków,
 15. pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością,
 16. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
 17. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami Rady.

Burmistrz wykonuje czynności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej w sytuacji jego braku lub w sytuacji, gdy nie może on z innych przyczyn pełnić swoich obowiązków.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Zastępcy Burmistrza,
 2. Skarbnika,
 3. Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami,
 4. Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 5. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Zadania Burmistrza jako organu administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych, mogą wykonywać pracownicy Urzędu jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia.

W czasie nieobecności Burmistrza jego obowiązki pełni Zastępca Burmistrza.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!