SEKRETARZ GMINY

SEKRETARZ GMINY
Magdalena Sulich

Sekretarz prowadzi sprawy gminy powierzone przez Burmistrza w określonym zakresie, w szczególności prowadząc nadzór organizacyjny nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu jako całości oraz wchodzących w jego skład struktur, przede wszystkim w zakresie przestrzegania k.p.a., prawa pracy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Urzędu.

Do zakresu zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności:

 1. kierowanie w imieniu Burmistrza pracą Urzędu,
 2. prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Burmistrza,
 3. opracowywanie projektów zmian aktów ustrojowych Urzędu oraz uaktualnianie ich w miarę potrzeby,
 4. nadzór nad poprawnością formalno - prawną przygotowywanych w Urzędzie pism, decyzji, umów oraz projektów aktów prawnych Burmistrza i Rady,
 5. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców,
 6. potwierdzanie własnoręczności złożonych podpisów,
 7. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,
 8. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu oraz zatrudnienia w Urzędzie,
 9. wnioskowanie w sprawach przyjęcia do pracy, zwolnienia, wynagrodzenia i karania pracowników,
 10. nadzorowanie procedury załatwiania skarg i wniosków składanych przez obywateli,
 11. dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 12. nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu,
 13. organizowanie i uczestniczenie w kontroli wewnętrznej,
 14. koordynowanie działań Urzędu dotyczących wyborów, referendów i spisów,
 15. koordynowanie współdziałania komórek organizacyjnych Urzędu w realizacji zadań wymagających takiego współdziałania,
 16. nadzór nad przestrzeganiem w urzędzie Statutu Gminy, regulaminów, Instrukcji kancelaryjnej, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 17. nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac Rady i Burmistrza,
 18. wykonywanie obowiązków w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,
 19. współpracowanie z Radą i jej komisjami,
 20. dbanie o należyty wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia, podejmowanie czynności związanych z przeglądami budynku i instalacji, zabezpieczeniem przed kradzieżą, włamaniem, pożarem itp.,
 21. nadzorowanie właściwego, zgodnie z zasadą celowości i gospodarności wydatkowania środków finansowych na administrację,
 22. reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,
 23. koordynowanie działań promocyjnych prowadzonych przez Urząd, w tym wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Mrozy.

Sekretarz gminy prowadzi bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Samodzielnych Stanowisk Pracy: ds. obsługi Rady Miejskiej, samorządów wiejskich i organizacyjnych, ds. kadrowych i obsługi sekretariatu, Radcy Prawnego,
 2. Instytucji kultury.

Sekretarz gminy wykonuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza i Zastępcy Burmistrza lub w sytuacji, gdy nie mogą oni z innych przyczyn pełnić swoich obowiązków.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!