ZASTĘPCA BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Luiza Kowalczyk

Zastępca Burmistrza prowadzi wszystkie sprawy Gminy Mrozy oraz wykonuje obowiązki i uprawnienia Burmistrza Mrozów pod jego nieobecność.

Zastępca Burmistrza prowadzi i załatwia w imieniu Burmistrza Mrozów bieżące sprawy Gminy Mrozy należące do właściwości Burmistrza, w tym w szczególności:

 1. wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mrozy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie spraw w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Mrozy,
 3. podejmowanie czynności wynikających z zakresu prawa pracy z wyjątkiem spraw związanych z nawiązaniem, rozwiązaniem lub zmianą stosunku pracy oraz spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników Urzędu,
 4. podpisywanie w imieniu Burmistrza Mrozów pism i dokumentów dotyczących bieżącego funkcjonowania Gminy Mrozy,
 5. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, w tym w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 6. poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów,
 7. potwierdzania własnoręczności podpisu oraz poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub określonym miejscu,
 8. wykonywanie budżetu, w tym zaciąganie zobowiązań w ramach bieżącej obsługi gminy i urzędu,
 9. zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty wraz z oceną merytoryczną jako kierownik jednostki,
 10. prowadzenie i załatwianie wszystkich spraw, w których Burmistrz Mrozów działa w charakterze organu podatkowego, w szczególności w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 11. do wydawanie tytułów wykonawczych w sprawach, w których Burmistrz Mrozów jest wierzycielem,
 12. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 13. samodzielne składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
 14. składanie oświadczeń woli i podpisywanie dokumentów w imieniu gminy dotyczących programów oraz projektów finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej,
 15. wykonywanie uchwał Rady Miejskiej w Mrozach,
 16. udział w sesjach Rady Miejskiej i jej posiedzeniach komisji,
 17. reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem.

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania w ramach ogólnego pełnomocnictwa procesowego oraz upoważnienia do reprezentowania Gminy Mrozy przed sądami oraz organami administracji publicznej i innymi podmiotami prawa. Realizuje zadania wynikające z funkcjonowania kontroli zarządczej. Nadzoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych kontroli zewnętrznych.

Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Sekretarza,
 2. Referatu Edukacji, Przedsiębiorczości, Bezpieczeństwa i Logistyki,
 3. Urzędu Stanu Cywilnego,
 4. Placówek oświatowych,
 5. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pełni nadzór organizacyjny w zakresie wszystkich stanowisk pracy pod nieobecność Sekretarza Gminy lub w sytuacji, gdy nie może on z innych przyczyn pełnić swoich obowiązków.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!